Проект за хора в неравностойно положение стартира община Търговище

Община Търговище стартира проект "Нови хоризонти", който се изпълнява по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси 2014 - 2020г.", процедура "Независим живот".

Това стана ясно на пресконференция в четвъртък в община Търговище. Участие в нея взеха кмет д-р Дарин Димитров, зам.-кметът и ръководител на проекта Емине Якубова и секретарят на общината Христалина Халачева.

Проектът е насочен към 90 лица с увреждания и техните семейства. По него ще бъдат предоставяни услуги на хора в неравностойно положение от всички възрастови групи, включително и деца. Част от потребители ще бъдат възрастни над 65 години, които не могат да се обслужват сами.

Основната цел на дейностите е да се подобри качеството им на живот, чрез осигуряване на интегрирани здравно-социални услуги, които ще им бъдат предоставяни за период от 18 месеца. За обгрижването им ще бъдат назначени 26 домашни помощници, социални или лични асистенти. Всеки от тях ще се грижи поне за 2 потребители, според индивидуалните им нужди. Някои от тях ще оказват почасова подкрепа на хората в неравностойно положение. За асистенти могат да кандидатстват и техни близки, като по този начин ще им бъде осигурена заетост и възнаграждение.
По проекта ще бъде създаден Център за почасови услуги. В него ще бъдат ангажирани 2 социални работници, медицинско лице, психолог и рехабилитатор. Те ще полагат съответните грижи на място или в домашни условия. Центърът, който ще бъде разположен на ул."Първи май" в Търговище, ще бъде ремонтиран и оборудван със средства от проекта, съобщиха участниците в пресконференцията.

Документите за кандидатстване за включване в услугите ще се публикуват на сайта на община Търговище www.targovishte.bg в началото на февруари 2016г. Месец по-късно ще стартират и самите услуги. На всички потребители ще бъдат изготвени социални оценки, включително на 84, ползващи услуги по процедура "Нови алтернативи". На база на това ще бъдат изведени специфичните нужди и потребности, които ще залегнат в индивидуалните планове за всеки.

Община Търговище е конкретен бенефициент по проекта, който се реализира в рамките на 22 месеца: от 18.12.2015г. до 17.10.2017г.

Стойността на безвъзмездната помощ е 499 997, 98 лв.

С настоящия проект общината продължава да изпълнява поставените цели в

Стратегията за развитие на социалните услуги. Сред приоритетите й е грижата за хората в неравностойно положение, с акцент задоволяване на индивидуалните им потребности, подчерта кметът д-р Димитров.

Коментари

Задължително поле