Община Търговище продължава приемната грижа за деца

Община Търговище е партньор на Агенцията за социално подпомагане по проект „Приеми ме 2015” по Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси” за приемна грижа за деца.

Проектът надгражда досегашния „И аз имам семейство“, който приключи в края на 2015г.

По него 46 лица са завършили базово обучение и допълнителна квалификация. 33 семейства са преминали през проучване и оценка. Приемните семейства, които ползват подкрепа от екипа са 25.

Общият брой на приемните родители по проекта „И аз имам семейство” в община Търговище стана 67.

В 53 семейства са настанени за отглеждане и възпитание 66 деца.

Общо 95 деца са преминали през приемна грижа по време на целия проект.

Нови родители, чрез осиновяване, са получили 19 малчугани. Реинтегрираните в семействата си, след оказване на помощ, са 8 деца. В Център за настаняване от сeмеен тип е прието едно дете с увреждане, показва част от отчета по предходния проект.

Община Търговище има отговорност за реализиране на цялостната дейност по новия проект „Приеми ме 2015”. По него четирима социални работници ще работят за най-адекватното предоставяне на приемната грижа в интерес на нуждаещите си деца. Тя ще се предоставя в продължение на 32 месеца.

Търговище е сред 82 общини, одобрени като партньор на Агенцията за социално подпомагане, която е конкретен бенефициент по проекта. Процедурата е BG 05M9OP001-2.003 „Приеми ме 2015“ – ОП “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 година.

Коментари

Задължително поле