Подземни контейнери за твърди отпадъци в Благоевград и Разлог

Подземни контейнери за твърди отпадъци ще бъдат монтирани в Благоевград и Разлог. Това ще стане след одобряване на проект, който областният управител на Благоевградска област Бисер Михайлов внесе по Програмата за трансгранично сътрудничество "България - Македония 2014 - 2020 г." Стойността му е 380 хил. евро, като финансирането е на 100% от ЕС.

Пилотни общини по проекта "Интелигентни комунални градове" са Благоевград и Разлог, а продължителността е 2 г. От македонска страна участва община Кочани.

Подземни контейнери ще работят чрез уеб базирана електронна система за известяване нивото на отпадъците. Контейнерите ще бъдат подземно поставени и снабдени с повдигащ механизъм, който да ги издига на нивото, от което да бъдат събирани. Те се поставят в бетоново корито, а над земята е само приемното устройство. Така няма да се разпиляват боклуците, дори и да не са затворени капаците. Те пък ще се задействат чрез хидравлична система.

Областната управа е подготвила и втори проект, отново с македонската община Кочани "Зелени сгради за общо зелено бъдеще" с бюджет 397 678 евро. По него се очаква да бъдат реновирани административни сгради на Областна администрация Благоевград и община Кочани, с цел подобряване на енергийната им ефективност. Ще се обучават и служители за прилагане на мерки за намаляване на последиците от климатичните промени, "зелена" инфраструктура и "зелен" транспорт.

Коментари

Задължително поле