Удължават срока за експлоатацията на сметището в Търговище

С шест месеца ще се удължи експлоатацията на регионалното сметище в Търговище, като се намали количеството отпадъци, което се депонира от Попово.
Това е договорено на общо събрание на "Регионално сдружение за управление на отпадъците на общините Търговище и Попово".

Община Попово стартира открита процедура по Закона за обществените поръчки за възлагане на подизпълнител за дейността по предварителното третиране на смесените битови отпадъци.

Очаква се чрез сепарирането да се намали с близо 50% обема на сметта, която постъпва в депото от Попово.

Разделяното на сметта на Търговище се прави от години в местна инсталация и така се намалява количеството, което влиза в сметището.
Настоящата клетка, в която се депонират отпадъците от двете общини, предстои да бъде закрита през 2018г. Това налага спешна необходимост от осигуряването на финансиране за изграждане на нова клетка, съобщиха от администрацията в Търговище.

Според справката на фирма БКС, която е оператор за депото за отпадъци, през 2015г. на него са били депонирани близо 26 000 тона. От тях 7 600 тона са от Попово.

Коментари

Задължително поле