Общинският съвет във Велинград иска безлихвен заем от МФ заради 18 млн.лв. дългове

Общинският съвет във Велинград ще проведе в понеделник от 10 часа извънредно заседание с дневен ред от една единствена точка - гласуване на искане до финансовия министър Владислав Горанов за отпускане на безлихвен заем от републиканския бюджет за сметка на изравнителната субсия за второто полугодие на 2016 г

Искането е входирано от кмета д-р Костадин Коев и е свързано с дълговете, завещани му от неговия предшественик Иван Лебанов (БСП), в общ размер от 17 781 129 лв. Към 1 януари 2016 г. Община Велинград има нерацплатени задължения към различни доставчици от 10 958 835.21, дългосрочна кредитна линия в "Райфайзенбанк" от 3 850 452,53 лв., безлихвен заем от ПУДООС от 1 344 605 лв. и отчисления по Закона за отчисления на отпадъците - 1 627 236.46 лв., а срещу нея са заведени и куп дела на обща стойност от 2 693 429,40 лв. и то без лихвите.

Според кмета д-р Коев и екипа му изравнителната субсидия ще бъде достатъчна, за да се покрият разходите, заради които сметките на общината са запорирани. "Относно издръжката на училищата и детските градини не трябва да има притеснения, тъй като училищните бюджети са делегирани от държавата дейности и не подлежат на запориране. Родителите и децата трябва да са спокойни - взети са всички възможни мерки, за да се гарантира социалният мир и да не се създава напрежение", твърди кметът д-р Костадин Коев (ПП ГЕРБ).

Той и екипът му ще разработят цялостна финансова рамка за изчистване на значителна част от наследените дългове, чийто размер на практика са собствените приходи на общината за 4 години напред. Освен това д-р Коев ще сезира Държавната финансова инспекция и прокуратурата за всички неизгодни за общината договори, сключени от предишния кмет Иван Лебанов, и най-вече тези за почистването и сметоизвозването на СПА столицата на Балканите.

Гласуваният от 29-те общински съветници бюджет на Община Велинград за 2016 г. възлиза на 21 026 064 лв., като приходите от държавата в него са на обща стойност от 14 846 068 лв. - от тях 11 855 468 лв. са за делегирани от държавата дейности (ДДД), общата изравнителна субсидия за 2016 г. възлиза на 2 153 900 лв., а останалите пари са за зимно поддържане и снегопочистване и целева субсидия за капиталови разходи. Приходите от местни източници са едва 6 739 107 лв.

Коментари

Задължително поле