Ромска организация плати таксите на студенти от ВТУ

Центърът за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе” във Велико Търново подпомогна четирима студенти от Община Павликени, като плати таксите им за обучение във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”.

Средствата са отпуснати по проект „Предоставяне на услуги за участие в изследване на ромската интеграция на местно ниво в община Павликени”, финансиран по програма LERI (Местни инициативи за ромско овластяване) на Агенция на ЕС за основни човешки права и целят да подпомогнат активни ромски студенти да завършат висше образование.

Финансова помощ в размер на една студентска такса за втори семестър на учебната 2015/2016 г. за обучение във ВТУ е предоставена на стедентите Стефан Стефанов от специалност „История и съвременност на ЕС –Европейска интеграция”, на Валентин Василев изучаващ „Социална педагогика”, на Йорданка Димитрова от специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика и на Любен Любенов , който е първокурсник по „Предприемачество в социалната сфера”.

Студентите се задължават да участват в инициативи и кампании на ЦМЕДТ „Амалипе“ и Център за Развитие на Общността в Павликени за активизиране на местното ромско население. Като първата им инициатива е сформиране на доброволческа група, която да подпомогне дейностите по работа за мотивиране на младежи от малцинствата да кандидатстват във висши училища, както и работа с ромски родители да насърчават децата си да кандидатстват в университет.

Студентите са ангажирани и със застъпничество пред община Павликени за създаването на общински фонд за подкрепа на студенти.
През последните 4-5 години се повишава обрзователното ниво на ромите в Павликенско. До скоро в общината е имало само двама роми с висше образование, много деца са отпадали от училище преди да завършат 8 клас, а процентът на ромите-среднисти е бил незначителен.

Към момента случаите на отпаднали преди завършване на основно образование са изключения, над 60 % от ромските младежи учат в средни училища, а студентите са шестима като някои са стипендианти на Ромския образователен фонд.

Коментари

Задължително поле