Русенският университет обявява целогодишен прием

Русенският университет /РУ/ обявява целогодишен прием на студенти, съобщи зам.-ректорът му проф. Пламен Кангалов. Кампанията разчита на социалните мрежи и засиления интерес към приема на документи и плащането на такси онлайн. Ново звено ще улеснява желаещи за образователно-квалификационните степени бакалавър и магистър с помощта на студенти, докторанти доброволци и випускници на университета.

Всеки кандидатстудент може да подаде документи и да се яви на предварителните изпити в РУ два пъти месечно. Младежите ще избират коя оценка да използват при формирането на бала за прием и да знаят, че са приети във висшето училище. "Окончателно те стават студенти, след като представят дипломата си за завършено средно образование", уточни проф. Кангалов.

Заради демографската криза т.г. приемът ще се ограничи до 2000 места и няма да се откриват нови специалности. Ще се развие дистанционната форма на обучение за акредитираните една бакалавърска и 4 магистърски програми.

М.г. обявените 2400 места за държавния прием в 52 специалности на РУ бяха намалени със 150. Разчита се и на обучаваните 300 чуждестранни студенти, включително на 9 новопристигнали от Камерун.

Коментари

Задължително поле