България последна в Европа по брой предприемачи

България е последна в Европа по процента на хората, които скоро са стартирали бизнес. Това показва доклад на Глобалния предприемачески мониторинг (GEM) за 2015.

У нас по-малко от 5% от възрастното население е стартирало скоро или планира да стартира нов бизнес. Конкретно за страната ни процентът е 3,5% за започнали бизнес през последните 3,5 години.

За сравнение, средното ниво за страните от ЕС е 7,8%.

57,5% от българите смятат, че предприемачеството е добър избор за кариера. Същевременно обаче страната ни е на 59 място от 60 страни по показателя за намерения за предприемачество, като само 5,3% от хората реално смятат да предприемат подобна стъпка.

Сред страните в Европа България е на едно ниво с Холандия по индикатора "страх от провал". Страната ни има по-ниски нива от Гърция, Румъния, Хърватия, Македония, Ирландия и Германия – 33,3%. Страхът от неуспех е много важен индикатор и може да бъде сериозна културна и социална пречка за предприемачеството.

“В България отдаваме висок статус на предприемачеството – 71,5%, като сме на двадесета позиция в света по този индикатор, но не наблюдаваме това да кореспондира на нарастващ брой нови и установени компании. От изключително значение е да се утвърди правилната рамка за условията на предприемачество, което ще разгърне неоползотворен предприемачески потенциал”, споделя Искрен Кръстев.

България също така е сред страните, които регистрират ниски стойности на показателя за прекратяване на бизнес. Това предполага, че затруднена регулаторна среда увеличава бюрокрацията и следователно възможностите за създаване на компания, както и прекратяване на дейността й.

България присъства за пръв път в глобалния доклад GEM Global Report, който е най-мащабното проучване на предприемачеството в световен мащаб. През 2015 г. в проучванията са участвали 62 страни. От тях са 23 европейски икономики.

По показателя за предприемаческа активност на ранен етап TEA (total early-stage entrepreneurship) най-ефективните икономики в Европа са Латвия 14,1%), Естония (13,1%) и Румъния (10,8%). Показателят TEA оценява процента на работещото население в процес на започване на предприемаческа дейност или е започната през последните 3 години и половина.

Коментари

Задължително поле