Пак глобиха ЕВН за смяна на електромер

Втора глоба в размер на 20 000 лв. отнесе “ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД, заради подмяна на електромер. Санкцията беше потвърдена днес от Административен съд – Смолян. Тя беше наложена от Комисия за енергийно и водно регулиране.

Извършеното нарушение се състои в това, че служители на ЕВН, са подменили електромер на клиент в Пампорово, като е съставен констативен протокол, който е подписан само от служител на електроразпределителното дружество, аргументират се от съда.

“Доказан е случай на подменен електромер с нов, като протоколът е подписан само от двама служители на дружеството, но не и от клиента, както или от двама свидетели при отказа му да подпише протокола. Т.е. при подмяната не са спазени изискванията по закон“, се посочва в решението на магистратите.

Миналата седмица, EVN бе глобена с 20 хил.лв., затова, че подменили електромер на смолянчанин, но нямало негов подпис на констативният портокал. Клиентът не бил съгласен с отчета на средството за техническо измерване, имал възражение към констативния протокол, но служителите на енергоразпределителното дружество не предприели нищо по въпроса, въпреки че са длъжни по силата на Общите условия към лицензията. След жалба на абоната до Комисия за енергийно и водно регулиране, комисията извършила проверка и издала наказателното постановление.

Коментари

Задължително поле