Кметството в Търново предприема крути мерки по проблема със старите сгради

Кметът на Велико Търново Даниел Панов и експерти от общинската администрация предприемат крути мерки по проблема с неподдържаните сгради в старинната част на града, които са паметници на културата и са част от архитектурен резерват. Всички къщи и постройки с историческа и архитектурна стойност ще бъдат обстойно проверени. Инспекцията ще бъде извършена от специално сформирана работна група. В нея ще бъдат включени специалисти от кметството, Министерството на културата, Националния институт за недвижимо културно наследство и регионалната структура на Дирекция "Национален строителен контрол".

Мерките се предприемат след като за около месец се сринаха знакови сгради като къщата на Кокона Анастасия и метоха на Преображенския манастир.Целта е да се установи реалното състояние на вековните постройки. Предвижда се да бъде насочено вниманието на собствениците към задълженията им да спазват предписанията за укрепване или премахване на тези къщи, които са в лошо състояние и са потенциално опасни за пешеходците и автомобилите.

"Законът за културното наследство е отредил на Кмета на община Велико Търново като длъжностно лице подпомагаща функция по въпросите, свързани със състоянието на сградите паметници на културата със собственост, различна от общинската. С оглед ограничените правомощия, до момента Даниел Панов и експертите от общинската администрация са сформирали комисии и работни групи, в резултат на които е извършена проверка на повече от 20 частни сгради в незадоволително състояние. Установено е, че голяма част от собствениците на тези къщи живеят в различни части на България и света. Издадени са им предписания и протоколи, но само двама от тях са реагирали. Наложени са глоби според действащото законодателство", коментират от общинската администрация.

Кметът Даниел Панов и Община Велико Търново припомнят, че отговорността за частните сгради, които са паметници на културата, е на собствениците им. За незадоволителното им състояние те подлежат на санкции както според Закона за устройство на територията, така и според Закона за културното наследство, като максималният им размер е 30 000 лева. Предвидена е и наказателна отговорност. От общинската управа се надяват притежателите на къщите и постройките в старата част на града да окажат необходимото съдействие за разрешаване на проблемите със състоянието на сградите.

Коментари

Задължително поле