Административен съд–Ямбол обяви за недействителен избора на кмет на село Веселиново

Изборът от втория тур за кмет на село Веселиново, община Тунджа, бе обявен от Административен съд-Ямбол за недействителен. Съдът призна за неистински и изключи от доказателствата по делото Протокол с фабричен № 2825320002 на СИК в избирателна секция № 282500008.

За всяка една от оспорените бюлетини има констатации в решението на съда. В него се посочва още следното: „Касае се за констатирано от съда нарушаване на правилата, свързани с отчитането на подадените действителни, респективно, недействителни гласове за всеки от кандидатите, поради което, изборът следва да се обяви за недействителен”.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд до 7 дни след получаване на съобщението, че е изготвено.

Коментари

Задължително поле