Център за върхови технологии ще изграждат в Пловдив общината и пет университета

Кметът на Пловдив Иван Тотев и ректорите на петте водещи висши учебни заведения - ПУ "Паисий Хилендарски", Медицински университет, Университет по хранителни технологии, Аграрен университет и Технически университет, поставиха съвместното начало на подготовката за кандидатстване по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" (НОИР).

Основната идея е в града под тепетата да бъдат изградени център за върхови постижения и центрове за компетентности, приоритетно заложени именно в програма НОИР. Приоритетните области, в които Пловдив желае да развива центровете, са три: здравословен начин на живот и биотехнологии, информатика и информационни и комуникационни технологии, мехатроника и чисти технологии.

Съгласно целите на програмата тези центрове ще създадат възможно най-добри условия за привличане на висококвалифицирани специалисти за провеждане на научноизследователска дейност на високо ниво в европейски мащаб в приоритетните области на Иновационна стратегия за Интелигентна Специализация (ИСИС) и ще подобрят значително потенциала за приложни научни изследвания, експериментална развойна дейност и иновации.

Кметът Тотев и ректорите на петте университета се обединиха около тезата, че е необходимо създаване на цялостна стратегия за общи действия, тъй като извън столицата Пловдив е градът, който има най-големи реални шансове за създаване на център за върхови постижения и центрове за компетентности, използвайки научния потенциал на висшите учебни заведения. "Образованието е един от основните и най-важни приоритети на нашето управление. Готови сме да подкрепим вашите добри идеи, като Община Пловдив се ангажира да подпомогне и участва в създаването на център за върхови технологии. Надявам се всички вузове активно да участват в проекта, за да може Пловдив да надгради сегашното си състояние, привличайки международни партньори и бизнеса, тъй като иновациите в сферата на науката са основата за доброто бъдещо развитие на града", декларира градоначалникът Тотев. Според зам.-кмета Стефан Стоянов петте университета трябва да участват в общо обединение, за да може Пловдив да има най-добри шансове за успех. Всеки един от ректорите заяви готовност за съвместно участие в създаването на тези центрове на базата на тясното сътрудничество с регионалните институти на БАН.

Коментари

Задължително поле