Кметът на Търговище отчете първите 100 дни от мандата си

100 дни от встъпването си в длъжност отчете на пресконференция в четвъртък, 18.02.2016г., кметът на Търговище д-р Дарин Димитров. Заедно с екипа си от заместници Емине Якубова, Валентин Велчев, Митко Панайотов и Диян Дечев, секретарят на Община Търговище Христалина Халачева, той представи основните направления, по които е работено през периода и предстоящите задачи в близките месеци. „Приключихме проекта за водния цикъл. Имаме разрешение за въвеждане в експлоатация и предстои предаване на обекта на ВиК – Търговище. Общата стойност на проекта „Рехабилитация на ВиК-мрежите на град Търговище” е в размер на 10 млн. 617 хил. без ДДС. Изградени са над 25 км. водопроводна мрежа и близо 9 км. канализация”, припомни градоначалникът.

Сред приоритетните въпроси е бил и проблемът с регионалното депо за битови отпадъци, което се ползва от Търговище и Попово и капацитетът му е пред запълване. Проведени са разговори с Община Попово, откъдето са уверили, че ще стартират предварително сепариране на смесените битови отпадъци. Така обемът на сметта, която постъпва в депото от Попово, ще бъде намален с близо 50 на сто, а това ще доведе до удължаване времето за неговата експлоатация.

Екипът на общината работи активно по Инвестиционната програма по Оперативна програма /ОП/ „Региони в растеж”. Списъкът с планираните обекти, които са на обща стойност близо 18 млн. лв., е внесен за одобрение в регионалното министерство.

Проучват се възможностите да се изтегли заем за ремонт на улиците в града, които са в тежко състояние след изпълнението на водния цикъл. В тази връзка ще се засили контролът и ще налагат санкции за непредвидени разкопавания на улиците по „Наредбата за реда и условията за издаване на разрешение за извършване разкопаване на тротоари, улични настилки и зелени площи на територията на община Търговище, предупреди кметът.

„Започваме проверка за висящи кабели и след нея ще преминем и към премахване на незаконните, които са монтирани от различни оператори. Това ще стане на база Наредба от 2012 г., съгласно която, в населени места над 10 хил. жители, комуникациите трябва да бъдат положени подземно. Ще проведем среща с операторите, за да обсъдим проблема”, заяви на пресконференцията кметът.

Той изнесе данни и за напредъка на работата по санирането на жилищните сгради. 23 са Сдруженията на собствениците по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради в Търговище. 15 са сключените договори между Сдруженията и Общината. 18 договора са подписани за целево финансиране между местната администрация, областния управител и Българската банка за развитие, изреди градоначалникът. „Финализирани са обществени поръчки по две обособени позиции – за установяване на технически характеристики и изготвяне на технически паспорт и за обследване на енергийната ефективност. В края на януари имаме подписани 13 договора с избраните изпълнители за установяване на техническите характеристики, предстоят още толкова за обследване на енергийната ефективност. През април ще бъде разработена и обявена обществена поръчка за инженеринг (проектиране+СМР), която ще обхване всички одобрени сгради в община Търговище по програмата”, каза д-р Димитров.

От общината са отправили искане за отпускане на 2 млн. лв. към Министерството на финансите за неотложни ремонти на Учебно-тренировъчния център и за изграждане на т.нар. пробив „Катрафилов”, който свързва центъра с кварталите „Запад”.

„Продължаваме здравни и социални услуги, открити в Комплекса за здравно-социални услуги и Общностния център за деца и семейства. Стартирахме два нови социални проекта по ОП „Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020 г.“ По „Нови хоризонти“ ще бъдат назначени социални и домашни помощници и лични асистенти. Те ще обгрижват 90 потребители, които не могат да се обслужват сами. Другият проект e „Приеми ме 2015“ за продължаване на приемната грижа в Търговище”, посочи и социалните проекти кметът.

Той подчерта, че Община е ангажирана и в посока създаване на заетост. Вече е осигурена работа на 55 безработни на възраст до 29 години, които са наети за 6 месеца. Финансирането за младежката безработица е от ОП „Развитие на човешките ресурси”.

В същото време кметът провежда серия от срещи с представители на бизнеса в общината за създаване на партньорски връзки и набелязване на общи мерки и действия за увеличаване на заетостта в икономически сектор.
В ход е подготовката за провеждането на 239-ия традиционния пролетен панаир „Изложение – Търговище 2016“, който ще бъде от 9 до 15 май тази година. Предстои утвърждаване от Общинския съвет на цените за предоставяне на услугата за изложителите.

Ръководството на Общината ще обяви и конкурс за текст за химн на Търговище, който да бъде готов за Празника на града – 14 май.

„Община Търговище, в наше лице, изключително много държи на диалога с гражданите, бизнеса, неправителствените организации и структурите на държавните институции. В тази връзка планираме създаването на Обществен консултативен съвет към кмета и ръководството на общината. В него ще включим експерти по различни направления, граждани, неправителствени организации, за да обсъждаме и намираме по-бързо решение на важни проблеми. Предстои да изготвим правилата и структурата на съвета”, съобщи кметът на Търговище.

Коментари

Задължително поле