Еколози предупредиха кметове за глоби до 20 000 лева за непочистени речни корита

Регионалната инспекция по околна среда и води /РИОСВ/ във Велико Търново изпрати предписания до кметовете на всички общини от Великотърновска и Габровска области в срок до 4 април 2016 г. да организират огледи на речните легла и прилежащите им територии. Еколозите разпоредиха при констатиране на нерегламентирани сметища или съществуващи замърсявания, да се предприемат своевременни мерки по тяхното отстраняване и недопускане образуването на нови.

От екоинспекцията предупредиха, че за неизпълнение на предписанията, юридическите и длъжностни лица ще бъдат се наказват с имуществена санкция от 2000 до 20 000 лева. Експерти от РИОСВ в старата столица ще извършат проверки и ще отчетат осъществения контрол пред МОСВ.

Предписания са издадени и на двете Областни пътни управления във Велико Търново и Габрово в срок до 31 май да организират почистване от отпадъци на пътните артерии, земното платно, пътните съоръжения, обслужващите зони, крайпътните обслужващи комплекси и опорните пунктове за поддържане, които са на стопанисваната от тях територия.

Коментари

Задължително поле