Право на отговор на „Сиела Норма“ АД

На 25.01.2016 г. 08:26 ч. електронната версия на вестник „Труд“ публикува материал със заглавие „100 000 лв. за фирма на адвоката, при когото Лозан Панов ходи на крака“. Подзаглавието на материала гласи: „Без обществена поръчка „Сиела Норма“ АД получава пари за учебник, като предварително си е уредила авторските права“.

„Сиела“ счита, че публикацията съдържа неверни твърдения и с оглед на това предоставя хронологически събитията, обусловили сключването и изпълнението на обществени поръчки с възложител Министерство на правосъдието (МП), имащи за предмет: издаване и разпространение на учебник по права, както и отпечатването на допълнителен тираж.

„Сиела“ проявява интерес към учебника по права на човека: „Право на Европейската конвенция за правата на човека“ с автори: Дейвид Харис, Майкъл О'Бойл, Едуард Бейтс, Карла Бакли още през ноември 2013 г. На Франкфуртския панаир на книгата – най-авторитетния издателски панаир в света, провеждащ се всяка година във Франкфурт, Германия.

Първият контакт на „Сиела“ с издателите на учебника по права от Oxford University Press е осъществен на 7 февруари 2014 г. Чрез субагент, с помощта на който дружеството е отправило своята ценова оферта за получаване на авторските права на учебника. През този период от годината Христо Иванов не е министър на правосъдието, той заема този пост едва 10 месеца по-късно. Следователно твърдението в публикацията, че в периода август-декември 2014 г. в МП, управлявано от служебния министър Христо Иванов, се планира бъдещото издаване на учебника за права на човека от издателство „Сиела“ е невярно, тъй като по това време процесът за получаване на авторските права за издаване на учебника на български език и разпространението му е вече финализиран с неговите автори и издатели.

Основание МП да покани издателство „Сиела“ да бъде изпълнител на обществените поръчки по издаване и разпространение на учебника беше именно фактът, че издателството е притежател на авторските му права. Твърдението в публикацията, че „Сиела“ има ексклузивни права само върху превода, но не и за отпечатването на учебника, е несъдържателно и невеярно, тъй като съгласно чл. 18, ал.2 от Закона за авторското право и сродните му права, разрешаването от автора да се използва създаденото от него произведение включва именно действията по възпроизвеждане на произведението, разпространението му сред неограничен брой лица, както и превеждането на произведението на друг език.

При провеждането на обществените поръчки МП е обезпечило спазването на едни от основните принципи на ЗОП, а именно публичност и прозрачност, този факт е проследим от интернет страницата на профила на купувача на ведомството.

Договорите по обществените поръчки, са сключени в изпълнение на проект „Укрепване на националните компенсаторни мерки за обезщетяване при твърдени нарушения на Конвенцията за правата на човека и основите свободи на Съвета на Европа и капацитета за изпълнение на решенията на ЕСПЧ“ по Норвежки финансов механизъм (НФМ) 2009-2014 г. „Сиела“ в качеството си на изпълнител по договорите е била задължена да предприеме всички необходими мерки, за да осигури публичност на финансирането от НФМ. Предприетите мерки са в съответствие с приложимите правила за информиране и публичност, предвидени в Анекс 4 „Изисквания за информация и публичност на Европейското икономическо пространство (ЕИП) и НФМ 2009-2014 на Регламента за изпълнение на ЕИП и НФМ 2009-2014, публикуван на официалната страница на МП, и съгласно Ръководството за комуникация и дизайн на ЕИП и НФМ, публикувано на официалната интернет страница на донора.

Във връзка с твърденията, касаещи предложената от „Сиела“ цена по изпълнение на договорите, бихме искали да обърнем внимание, че предложената цена е много близка до себестойността на учебника и тя носи минимална печалба за издателството. Средната продажна цена за издание от 1200 страници специализиран преводен текст е около 33 лв. с вкл. ДДС, разбира се такива издания могат да бъдат открити и на цени между 80 и 120 лв. Оригиналът на обявеното заглавие може да се види на интернет страницата www.amazon.com на цена 79,95 щатски долара.

„Сиела“ е издателство с 25 годишна история, уважавано от всички практикуващи юристи в страната. През тези години издателството е реализирало на пазара повече от 800 книги от сферата на юриспруденцията, а само през 2015 г. на пазара – 45 книги юридическа литература. Във всички области на книгоиздаването „Сиела“ притежава правата на над 2000 заглавия.

Решението за притежаване на авторските права на учебника „Право на Европейската конвенция за правата на човека“ е резултат от пазарен избор, тъй като представляваше огромен интерес за портфолиото на издателството, с оглед осигуряване на разнообразие в областта на правната литература.

Веселин Тодоров
изп. директор „Сиела Норма“ АД

Коментари

Задължително поле