Борисов: Моята позиция е да има втори кабинков лифт в Банско

Моята позиция е да има втори кабинков лифт в Банско. Не може с километри да е опашката. Това заявява премиерът Бойко Борисов по време на заседание на Министерски съвет днес, става ясно от публикуваната стенограма.

Eто целия текст на стенограмата от заседанието на МС:

Заседанието започна в 10,10 часа и беше ръководено от министър-председателя Бойко Борисов.

БОЙКО БОРИСОВ: Дневен ред на заседание на Министерския съвет.

Точка 1

Проект на Решение за приемане на План за управление на природен парк „Беласица“

БОЙКО БОРИСОВ: Министър Василева!

ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА: Уважаеми господин премиер, уважаеми колеги, планът за управление на Природен парк „Беласица“ е разработен в съответствие с изискванията на Закона за защитените територии и Наредбата за разработване на планове за управление на защитени територии.

Това е документ, който поставя основите и идеите за развитие на неговата територия, като предвижда постигането на определените цели за опазване на околната среда и устойчиво управление з а10-годишен период. Основавайки се на тези стратегии, програми, дейности и други механизми за ефикасно управление на територията са определени ползванията и ползите за населението.

Предпоставка за разработването на плана е създаване на управление на природния парк, което отговаря на международните стандарти и позволява да се използва призванието на парка като защитена зона от мрежата „Натура“.

Разработеният план получи подкрепата на местните общности и в тази връзка Природен парк „Беласица“ е един от обектите, за които се предприемат стъпки за обявяване на биосферен резерват по програмата „Човек и биосфера“, която е свързана с устойчивото развитие на местните общности.

БОЙКО БОРИСОВ: Нещо да ни кажеш и по темата за Банско.

ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА: Както знаете, на 19 февруари беше проведено заседание на Съвета за развитие, на което беше обсъдено предложението на Междуведомствената работна група да се пристъпи към взимане на решение за изменение на концесионния договор за ски-зона Банско. Този факт и подкрепата на политическите сили за пристъпване към изменението е предпоставен от анализа, който беше направен в продължение на няколко месеца работа на експерти, които трябваше да анализират проблемите, които възникват с изпълнението на договора в годините досега.

Държа да отбележа, че договорът и анализите към него са подготвени още 2001 г. по времето на правителството на господин Иван Костов, подписан е концесионният договор по времето на правителството на господин Сакскобургготски.

Това, което е установено, и причините за напрежението, за споровете, за различните тълкувания, е, че изначално текстовете на договора са непрецизни. Основният проблем е кой точно е предметът, обхватът и обектът на концесионния договор.

Освен това са настъпили и редица промени в действащото законодателство, които касаят основни параметри и водят до противоречия между клаузите и действащите правни норми.

Факт е, че натрупаните проблеми, които се дължат на промените в законодателството и непрецизните разпоредби на договора, водят до противоречиви тълкувания и спорове, съответно и съмнения в гражданското общество, които бяха изразени последните дни.

Няма да бъде внасяно за разглеждане решението на Министерски съвет за пристъпване към изменението на концесионния договор.

Може би е редно да се отбележи, че всички хипотези бяха разглеждани от работната група, а именно, хипотезата запазване на съществуващото състояние, което, както стана ясно, може би ще продължи да създава напрежение и спорове. Също така хипотезата за прекратяване на концесионния договор, което е възможно при доказване на съществено неизпълнение на клаузите, което предвид липсата на ясни определени текстове в договора е трудно доказуемо. Освен това би могло да доведе до наистина сериозни щети и финансови последствия за държавата, невъзможност да се изпълняват дейностите по развитие на ски спорта и туризма в региона. Затова работната група препоръча прецизиране на текстовете, слагането на договора на ясна основа, като акцентът е върху определянето на ясния обект, обхват и предмет, залагането на ясни механизми за упражняване на ефективен контрол, също така и санкционни механизми, които държавата може да прилага при установяване на нарушения или неизпълнение на елементи или част от договорните задължения.

Не на последно място, предлага се и промяна на методиката и начина, по който се формира концесионното възнаграждение към част от концесионния договор с цел увеличаване на концесионното възнаграждение, което държавата може да получи.

Това бяха предложенията.

БОЙКО БОРИСОВ: Да ви го преведа с две изречения.

2001 г. още правителството на Костов започва този договор. След това Долорес Арсенова, след това кой ли не, включително и президентът сегашен лобира за втори кабинков лифт.

Моята позиция (и вчера с министър Василева като разгледах и се запознах с всичко най-подробно) е да има втори кабинков лифт. Не може с километри да е опашката.

В същото време нещо, което е абсолютно разумно да се направи и подпомага и туризма, и скиорите, и всички, които обичат зимните спортове, се обвързва с, едва ли не, наша подкрепа за някой олигарх, което ние като правителство не можем да си позволим. Не може да си позволим да затрием парка „Пирин”, знаете колко държа на това.

И всъщност двете тези – че част от тези мерки, които Министерството на околната среда и водите е готово да приеме, Министерството на туризма, Министерството на икономиката пряко са заинтересовани това да се случи, се сблъскват публично. Част от хората това го обвързват с тип олигархии.

И понеже е от 2001 г. този договор, има куп неточности, винаги може да се извади и да се каже – точка 5, 7, 9 не кореспондират или са еди какви си и т. н. Затова вчера поработихме с министър Василева и решихме: спираме го. Тя прави още един опит, събирайки ги всички, да намерят разумния баланс и решение. И ако не стане, не мога да приема, нито предполагам и вие (затова го поставям на Министерски съвет), ние да бъдем обвързани, че едва ли не помагаме на поредния олигарх.

Затова моля и туризма, и икономиката да се считат ангажирани да присъстват на тази среща, да се сложат разумните доводи. Повтарям, за втори лифт аз съм категорично „за“, защото съм ходил, виждал съм какво чудо е. Но в същото време трябва да се направят необходимите крачки, за да се стигне до консенсус, който да реши този въпрос от 2001 г. Сега да не се правят на светии, защото, както в 99% от случаите, са го захванали едни, направили са белите и сега при нас идва да вземем решение.

Затова преценихме – спираме. Ако не може да се намери консенсус, прекратяваме.

Ясно ли го обясних?

Благодаря.

Приемаме точка 1.

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Новини