Министър Теменужка Петкова: Възможно е цената на тока да бъде намалена

Министърът на енергетиката Теменужка Петкова заяви пред БНТ, че е възможно цената на електрическата енергия да бъде намалена заради падането на цената на природния газ.

"В момента колегите от КЕВР работят. Правят се съответните модели и изчисления. Очаква се и е възможно цената на електрическата енергия да бъде намалена тъй като виждаме, че цената на природния газ спада. Очакваното намаление е малко над 20 процента. Това е основната причина, което би дало възможност на КЕВР да понижи цената на ел. енергия, но трябва да се направят доста анализи и изчисления, докато се вземе правилното решение", каза министър Петкова.

Понижаването на цените би повлияло ТЕЦ-овете, които работят на газ. Електрическата енергия, които те произвеждат е нормално да понижи своята цена, тъй като основният компонент - природният газ бележи тенденция на намаление. Едва когато КЕВР излезе със своето решение, ще разберем с точност за кого ще бъде това намаление, каза министър Петкова.

Тя коментира и работата на Българската независима енергийна борса, която според нея работи успешно повече от месец с реални сделки в реално време.

"Цената на Българската независима електроенергийна борса не се различава от цената на борсите в региона. Това се дължи на спад в търсенето на ел. енергия, което е продиктувано от липсата на такова голямо потребление. Нашата борса работи в рамките и параметрите на пазара. Това, което покаже пазара, като търсене и съответно като предлагане на ел. енергия - това е основанието и цената да бъде такава.", каза Теменужка Петкова.

Министърът коментира и дали промяната в цената на борсата ще повлияе крайната цена.

"Скоро ще станем свидетели на процеса по пълна либерализация на електроенергиния пазар. Към настоящия момент плащаме цена, съгласно регулираната цена от КЕВР и цената на борсата няма как да окаже пряко влияние на цената на ел. енергия за битовите потребители", допълни министър Петкова.

По повод либерализацията на пазара, Теменужка Петкова уточни:

"Българските потребители трябва да знаят, че това е процес, който е протекъл във всички страни-членки на ЕС. България е последната страна, която не е либерализирала своя пазар, а това създава дисбаланс във финансовата система на българската енергетика. Ето защо ние имаме амбицията и желанието, и волята, да пристъпим към тази крачка. Това ще постави всички заинтересовани лица в качествено нова ситуация - както за производителите на ел. енергия, така за търговците и за битовите потребители. Но това е един процес, който не бива да плаши българските потребители, тъй като независимата енергийна борса означава конкуренция, нормални, реални цени."

Българските потребители трябва да знаят, че с либерализацията няма да се случи нищо фатално. Правителството е сключило договор със Световната банка, която работи по разработването на модел за пълна либерализация. Работи се и по компенсаторен механизъм, който е необходим в този процес. Работи се и по друга важна тема - защитата на уязвимите потребители.

"Няма да се случи нищо, което на практика да доведе до сътресение в системата. Хората трябва да бъдат спокойни, че помощите, които съществуват за отопление, ще се запазят.

Либерализацията означава две неща - цени, които са пазарни и възможност на избор на доставчик на енергия от страна на българските потребители. Всеки българин ще има възможност да избере своя доставчик, съобразно офертите, които тези доставчици ще представят и съобразно офертата, която е най-добра за съответния потребител", каза министър Петкова.

Тя уточни, че не може да се каже каква ще е цената на ел. енергия след либерализацията, но практиката в останалите европейски страни показва тенденция на леко повишаване. В Румъния това повишение е било между 3 и 7 процента. Много скоро след това цената на ел. енергия е паднала на нива под тези преди либерализацията, което означава, че пазарът е изиграл своята роля.

Теменужка Петкова успокои и лицата от уязвимите групи, че ще продължат да плащат ел. енергия при по-благоприятни условия от останалите потребители. Правят се анализи, за да се прецени групата на тези лица. В момента Законът за социално подпомагане покрива 274 хиляди души. Броят им се очаква да се повиши при либерализацията.

Министър Петкова коментира още концесията на блок "Силистар" и потвърди, че до средата на тази година може да очакваме да бъде извършен първият сондаж на блок "Хан Аспарух".

Коментари

Задължително поле