Банско въстава срещу зеления рекет

Жители и представители на граждански сдружения от Банско, подкрепени от техни колеги от Самоков и Сепарева баня, връчиха на премиера Бойко Борисов писмо с искане за спиране на обществените поръчки, обслужващи зелените олигархични кръгове. В писмото конкретно са посочени кои зелени НПО-та и лица са ги спечелили. От него става ясно какво огромно разхищение на европейски и национални средсва е извършвано през последните години под фалшивия предтекст за опазване на природата.
След като връчиха писмото на премиера хората от Банско,Самоков и Сепарева баня се отправиха на протест с викове: „Зелена мафия”; „Екорекетьори”; „Вън зелените олигарси от планините”. Протестиращите се насочиха към Шератон, където МОСВ и зелени организации разпределят нови 100 млн.лв ужким за опазване на биоразнообразието за 2016г.

Ето и пълният текст на писмото до премиера Бойко Борисов:

До
Г-н Бойко Борисов,
Министър-председател
на РБългария

Уважаеми господин министър-председател,

С това писмо искаме да Ви запознаем с едно от най-уродливите лица на българската олигархия – тази на псевдоеколозите.

В приложения списък ще намерите спечелените проекти от НПО-та, състоящи се от 5-6 души и съпругите им. Не претендираме за изчерпателност, заради основателните съмнения, че същите лица имат още НПО-та, фирми и допълнително усвояват пари като експерти в проекти, спечелени с чужди имена.

От милионите, които зелените са усвоили, в българската икономика не влезли постъпления - няма платени данъци, няма разкрити работни места. Движението на парите е еднопосочно.

Поради нишата, която хитро са си избрали, косвени ползи от дейността им не могат да бъдат измерени - единственото видимо са протестите им и действията им срещу туризма и управлението в България.

Зелени Балкани, Стара Загора - бенефициент/изпълнител/партньор (Тома Белев, член на Междуведомствената комисия – специализиран състав на Висш екологичен експертен съвет към МОСВ)

http://umispublic.government.bg/srchProjectInfo.aspx?org=beneficient&id=19663
650 000 лева да хранят черни лешояди
http://umispublic.government.bg/srchProjectInfo.aspx?org=beneficient&id=19494
1 100 000 лева за отглеждане на планински кеклик
http://umispublic.government.bg/srchProjectInfo.aspx?org=beneficient&id=59985
420 000 лева за даване на акъл как да се управлява Язовир Овчарица
http://umispublic.government.bg/srchProjectInfo.aspx?org=beneficient&id=19447
470 000 лева за отглеждане на лалугери
http://umispublic.government.bg/srchProjectInfo.aspx?org=beneficient&id=59556
1 700 000 лева за садене на върби
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=3534
3 милиона лева за броене на големи европейски лешояди
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4282
3 Милион лева за броене на соколи

Българско Дружество за Защита на Птиците - бенефициент/изпълнител/партньор

http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=3361
4 милиона лева да броят ястреби и орли
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=3533
4 Милиона лева да опазват пеликани около Бургас (те измряха)
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=3819
5.5 милиона лева да напишат план как да се опази червеногушата гъска. Поискали са в този план още 50 милиона лева, за да я опазят – вижте на сайта на МОСВ.
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4045
5.5 милиона лева да наглеждат египетски лешояд
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4762
8 милиона лева да пазят царски орли от жици
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4765&docType=pdf
4 милиона лева за строене на гнезда за малък петнист орел
http://umispublic.government.bg/srchProjectInfo.aspx?org=beneficient&id=19773
95 000 лева за опазване на лешояди в Родопите
http://umispublic.government.bg/srchProjectInfo.aspx?org=beneficient&id=3476
18 000 лева за лятна лекция сред природата
http://umispublic.government.bg/srchProjectInfo.aspx?org=beneficient&id=23716
90 000 лева за училищни лекции

Зелени Балкани Пловдив - бенефициент/изпълнител/партньор
(Тома Белев, член на Висш екологичен експертен съвет към МОСВ)
http://umispublic.government.bg/srchProjectInfo.aspx?org=beneficient&id=19840
780 000 лева за строене на гнезда с мидички в Поморийско езеро
http://umispublic.government.bg/srchProjectInfo.aspx?org=beneficient&id=59567
700 000 лева за броене на чапли в Марица
http://umispublic.government.bg/srchProjectInfo.aspx?org=beneficient&id=59986
200 000 лева за даване на акъл как да се управлява язовир Конуш
http://umispublic.government.bg/srchProjectInfo.aspx?org=beneficient&id=19665

ВВФ - бенефициент/изпълнител/партньор (Веселина Кавръкова, жена на Тома Белев + Любомир Костадинов, Александър Дуцов и Константин Иванов, които провалиха форума на министър Ангелкова)
http://umispublic.government.bg/srchProjectInfo.aspx?org=beneficient&id=59388
700 000 лева за опазване на лияни и хвойни около Марица
http://umispublic.government.bg/srchProjectInfo.aspx?org=beneficient&id=19418
1 400 000 лева за броене на пеликани и даване на акъл как да се опазят в Сребърна (те после измряха всичките)
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4761
800 000 лева да помагат на риби в русенски лом да плуват

Фондация Биоразнообразие - бенефициент/изпълнител/партньор
(Петко Цветков, член на Национален Съвет на ПП Зелените) и Стефан Аврамов)
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4322
4 милиона лева да броят птици в Атанасовско езеро
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4761
800 000 лева да помагат на риби в русенски лом да плуват
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4322
4 милиона лева да броят птици в Атанасовско езеро
http://umispublic.government.bg/srchProjectInfo.aspx?org=beneficient&id=3422
50 000 лева за лятна екологична академия
http://umispublic.government.bg/srchProjectInfo.aspx?org=beneficient&id=3556
50 000 лева за издаване на екологични книжки
http://umispublic.government.bg/srchProjectInfo.aspx?org=beneficient&id=19846
580 000 лева за наблюдение на диви кози и мечки във Витоша
http://umispublic.government.bg/srchProjectInfo.aspx?org=beneficient&id=59604
450 000 лева за броене на трипръсти кълвачи, глухари и белогръби кълвачи

СДП Балкани – бенефициент/изпълнител/партньор (Андрей Ралев, ковчежник на ПП Зелените, Андрей Ковачев, бивш съпредседател на ПП Зелените + Катерина Раковска – съпруга на Андрей Ковачев и действащ съветник в съвета разпределящ парите за биоразнообразие в МОСВ)
http://umispublic.government.bg/srchProjectInfo.aspx?org=partner&id=19846
580 000 лева за броене на диви кози и мечки
http://umispublic.government.bg/srchProjectInfo.aspx?org=partner&id=59508
1 000 000 лева за мътене на яйца от костенурка в Алдомировското блато
http://umispublic.government.bg/srchProjectInfo.aspx?org=partner&id=59356
2 милиона лева да гледат дива коза, да заплождат пеперудата Червен Аполон и да търсят спокойни храсти за дива мечка. Тук партньор по проекта е Природонаучният музей към БАН, където зам.-директор е Стоян Бешков – член на национален съвет на ПП Зелените и кандидат-депутат от Кърджали, където е роден Тома Белев

Фондация информация и природозащита http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4763
600 000 лева да просвещават билкари да не берат много билки, че щели да свършат. БНР участва официално!!!
Оставаме на Вас да прецените дали има корист в действията им и кои са хората, претендиращи да изразяват общественото мнение по въпросите на туризма и екологията.
ГОСПОДИН ПРЕМИЕР,
Търпението на българския народ вероятно няма граници. Но на цинизма в политиката веднъж завинаги трябва да се сложи край. Народът в Пиринско Ви приканва ЗАЕДНО ДА СЕ ИЗПРАВИМ СРЕЩУ ЗЕЛЕНАТА ОЛИГАРХИЯ в името на интересите на гражданите, закона и справедливостта.
Не е възможно, докато всички отговорни фактори в държавата се мъчат да подсигурят социалната, здравната, стопанската и системите за сигурност и образование, да съществува добре организирана мафия за източване на европроекти и на държавната хазна!
ЗЕЛЕНИТЕ МИЛИОНЕРИ СА ИСТИНСКАТА ОЛИГАРХИЯ В БЪЛГАРИЯ и е крайно време правителството и лично Вие да пресечете порочната им практика да работят срещу интересите на народа и да обричат бъдещето на държавата.
НЕ МОЖЕМ ДА ОБЯСНИМ НА ДЕЦАТА СИ, ЧЕ ЕДИН ЛЕШОЯД Е СТО ПЪТИ ПО-ЦЕНЕН ОТ ТЯХ.
СВЪРШЕТЕ СИ РАБОТАТА, ГОСПОДИН ПРЕМИЕР, ЗА ДА ОСТАНАТ ХОРА В БЪЛГАРИЯ! КАКТО ВИЖДАТЕ, ЗА ЛАЛУГЕРИТЕ ИМА КОЙ ДА СЕ ПОГРИЖИ. ВРЕМЕ Е ДА ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ НА ХОРАТА!

Сдружение „За да останат хора в България“, Банско

Коментари

Задължително поле