Опазването на културно-историческото наследство обсъждаха в Търново

Широка обществена дискусия по повод промените в Закона за културното наследство се проведе в събота във Велико Търново.Депутати, представители на местната власт, архитекти, юристи, учени и експерти се включиха във форума . В дискусиите участваха и депутатите Иван Иванов от Реформаторския блок и Евгени Стоев от ГЕРБ, които са сред съвносителите на промените. Участие взе и народният представител Вили Лилков.

“Промените в Закона за културното наследство минаха на първо четене. Предстои да изгладим спорните точки. Една от тях е т. нар. “мълчаливо съгласие”. Това означава, че когато в законоустановения срок съответната институция не се е произнесла с решение, то тогава се приема, че е дала положително становище”, поясни Иван Иванов, който е и зам.- председател на Народното събрание.

Според него предлаганият срок от 2 месеца е твърде малък и е по- удачно да бъде удължен на 4 месеца. Друга промяна предвижда обектите, които нямат статут на културни ценности да преминат в компетенциите на местните власти. Вносителите предлагат в общините с териториално деление да се създадат специализирани звена от наличната численост на местните администрации със специалисти, които отговарят на изискванията на закона за извършване на дейности по консервация и реставрация.

„Основната задача е да се преодолее забавянето от страна на Националния институт за недвижимо културно наследство на преписки, които се обработват в срокове, далеч надхвърлящи законово установения срок, което предизвиква множество проблеми пред местните власти и се възпрепятства изпълнение на проекти и аварийни дейности. Сред тези общини ще бъде Велико Търново. Тук има капацитет от експерти и архитекти. Идеята е да се отпуши процеса, но има риск да се заобиколят експертизите. Затова ще търсим най- доброто решение”, категоричен е Иван Иванов.

Той уточни, че до 7 март е срока, в който трябва да бъдат внесени предложенията. Те ще бъдат разгледани на второ четене в Комисията по култура и медии в парламента, а след това ще влязат в пленарната зала.

Депутатът Евгени Стоев пък допълни , че подобни дискусии са изключително полезни, тъй като различните експерти споделят своята гледна точка за готвените промени. Според него въвеждането на мълчаливо съгласие е революционно решение. “Така хората няма да се налага да чакат прекалено дълго време институциите, които понякога са лениви, да се произнесат. Има и достатъчно оплаквания от граждани, че са били рекетирани, но смятам, че тази практика ще бъде пресечена с законодателните промени”, коментира Стоев.

Той смята, че е необходимо да бъде прецизирана процедурата за мълчаливо съгласие. Мнения в дискусията изразиха областният управител проф. Пенчо Пенчев, директорът на Регионалния исторически музей във Велико Търново Иван Църов, шефът на Регионалната библиотека Иван Александров, археолози и архитекти.

Коментари

Задължително поле