67 лични асистенти обгрижват трудноподвижни хора в Русе

67 сключени договора ще предоставят социална услуга на хора с трайни увреждания в община Русе по националната програма "Личен асистент", съобщи директорът на РД "Социално подпомагане" Росица Иванова. Предвидената квота е за 73 места, докато в останалите русенски общини са отпуснати и запълнени по 3 бройки.

По проекта "Нови възможности за грижа" от ОП "Развитие на човешките ресурси" м.г. са одобрени 297 кандидати, които помагат на 388 трудноподвижни деца и възрастни хора в общината. Личните асистенти се обучават задължително и се срещат предварително с хората в нужда, преди да сключват договори за работа.

Закритият дом "Майка и дете" в крайдунавския град вече е Комплексен център със 7 интегрирани социални услуги за деца от 0 до 3-годишна възраст. 58 служители обгрижват 151 малчугани и техните семейства по приключилия проект, финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси“.

Освен семейно-консултативен център и център за майчино и детско здраве, има звено "Майка и бебе" със спешен прием и дневен център за деца с увреждания. Разкрити са центрове за настаняване от семеен тип, за психично здраве и приемна грижа в подкрепа на осиновяването. Така се изпълнява общинската стратегия за развитие на социалните услуги, които трябва да намалят отглежданите деца в специализирани институции.

Коментари

Задължително поле