БСП: Новият закон за образованието затруднява общините и закрива училища

Депутатите от парламентарната група на БСП „Лява България“ Стоян Мирчев и Мариана Бояджиева зададоха въпрос към министъра на образованието във връзка с преминаването от стария Закон за народната просвета към новия Закон за предучилищното и училищното образование и ролята на общините в него.

Стоян Мирчев обясни ситуацията, като припомни, че през 2016 г. общините са приели бюджетите си на база отпадналия Закон за народната просвета, а от първи август влиза новият закон, което предвижда промени. Той продължи, че през май общинските съвети трябва да се произнесат за промяна на статута на общинските училища, наложена от новия закон, защото основното образование вече не е до осми, а до седми клас. „Има общини в сравнително добро финансово състояние, които ще реагират безпроблемно на тези сътресения, но има и такива, за които финансовите затруднения могат да доведат до закриване на училище”, каза още Мирчев.

Мариана Бояджиева заяви, че при прилагането на новия закон има много неясноти, идващи и от факта, че стандартите за физическата среда и за финансирането не са готови. По думите й явно преструктурирането ще върви в рамките на бюджета за 2016 г. и на приетите бюджети на отделните общини.

„Няма да има проблем там, където общините имат финансов резерв, но тези, които нямат достатъчно средства, ще имат затруднения”, категорична бе Бояджиева. Тя даде пример с обединяването на детски градини в община Видин и на някои професионални училища. „Общините бяха натоварени допълнително с новия закон – 87 професионални гимназии в сферата на земеделието ще бъдат прехвърлени от Министерство на земеделието и храните към общините. Това е свързано и с бюджетни разходи, и с опасност от закриване на училища”, продължи народният представител.

Тя цитира данни на Световната банка, според които всяко закриване на училище води с от 5 до 10% увеличаване броя на отпадащите ученици. „Ние се обръщаме към МОН да проведе разяснителна кампания по въпросите, с които трябва да информира обществото от гледна точка на предстоящите промени. МОН трябва да е наясно колко и кои училища ще бъдат преструктурирани и закрити и да бъдат подпомогнати общините”, завърши Мариана Бояджиева.

Коментари

Задължително поле