Кюстендилско дружество с 11 кредита за 93 мил. лева от КТБ

11 кредита от КТБ, като задълженията му към банката към 11 септември 2015 год. възлизат на 92 270 090,53 лева, взело кюстендилското дружество "Евробилд 2003" ЕООД. Това става ясно от решение на кюстендилския окръжен съд от 25 февруари т.г. за обявяване производство по несъстоятелностгласт за дружеството по искане на софийска фирма. Според документите по делото "Евробилд" е с адрес в Кюстендил , ул. Бузлуджа-55,.

Малцина в града обаче имат представа за дейността му, коментира се, че се занимавало с недвижими имоти и продажби. Пак според съдъбното решение задълженията му надхвърлят 250 мил. лева, с лихвите. На 29 януари 2015 година с вх. № 651 в кюстендилския окръжен съд е постъпила молба от „Корпоративна търговска банка АД, представлявано от квесторите С.Г.Л. и Е.Я.К., назначени с Решение № 77/25.06.2014 г. на Управителния съвет на Българска народна банка, в която се твърди, че банката е кредитодател на „Евробилд 2003” ЕООД по единадесет договора за банкови кредити, по които дружество кредитополучател не е изпълнило задълженията си.

Кредитите, предоставени от „Корпоративна търговска банка” АД са обявени за предсрочно изискуеми и сумите по тях за дължими, но не са изплатени от дружеството длъжник независимо от поканата да го направи. Молителят приложил и три изпълнителни листа, издадени от софийския районен съд. Образувано е изпълнително дело № 844/2014 година при частния съдебен изпълнител С.Я.. Към момента на подаване на молбата по нито един от тях не е извършено плащане от страна на „Евробилд 2003” ЕООД.. "Корпоративна търговска банка” АД счита, че е налице хипотезата на чл. 608 ал. 2 от Търговския закон, тъй като дружеството длъжник е спряло плащанията си към 20 юни 2014 година. Затова следва съдът да констатира неплатежоспособността на „Евробилд 2003” ЕООД, да открие производство по несъстоятелност и да определи за начална дата на неплатежоспособността 20.06.2014 г", пише в материалите по делото..

След назначените съдебно-счетоводни експертизи съставът, оглавяван от бившия шеф на кюстендилския окръжетн съд Красимир Бамбов, обяви свръзадлъжнялост на „Евробилд 2003” ЕООД с начална дата 30 ноември 2014 год. и откри производство по несъстоятелност. Назначен е и временен синдик на дружеството, който да встъпи на 7 март 2016 год. с възнаграждение от 2 хил. лева месечно.. Решението може да се обжалва.в 7-дневен срок от вписването му в Търговския регистър при Агенцията по вписванията пред Софийския апелативен съд.

Коментари

Задължително поле