Видеостена и сцена пред Централна гара в София

Дружеството, което стопанисва обекта, предлага още Ротондата на Централна гара да се покрие частично с малки навеси като тези на снимката.

Възстановяват фонтана и водната стена

Търговските обекти ще се намалят наполовина - от 93 на 47

Реконструкцията на Ротондата ще струва между 8 и 10 млн. лв.

Видеостена, открит кът за зареждане на мобилни телефони, възстановяване на водната стена, фонтана и паметника на Ротондата пред Централна гара в София са част от предложенията за цялостна реконструкция на предгаровата площадка. Те бяха представени от дружеството “Пазари Възраждане”, което стопанисва обекта.

Пространството около Централна гара е 22 дка и ще се раздели на няколко зони - за отдих, за храна, информационен център и портал, където хората да уреждат срещите си. На наземно ниво ще се изгради градина. Има предложение за поставяне на видеостена откъм търговския комплекс. На нея ще се излъчват филми, а когато няма прожекции, ще показва хората, минаващи покрай нея. Предвижда се още намаляване на търговските обекти наполовина - от 93 на 47.

Идеите ще се представят пред Столичния общински съвет, който ако одобри предложението, до 3 месеца ще може да започне да се търси проектант. Между 8 и 10 млн. лв. е прогнозната стойност на реконструкцията. Тя ще се финансира по европейската програма “Джесика”, съвместно с Фонда за устойчиво градско развитие.

Коментари

Задължително поле