Повече домакинства ще теглят кредити през 2016 г.

ЛОНДОН. От нашия специален пратеник

Повече домакинства ще теглят кредити от банки през тази година, прогнозира Кристофор Павлов, главен икономист на УниКредит Булбанк по време на годишната среща на Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) в Лондон.
Според него причината е във възстановяването на пазара на труда, което в комбинация с увеличеното жилищно строителство ще накара хората да пристъпят към взимане на кредити, които са отлагали през последните години.

По думите му финансовата задлъжнялост на фирмите намалява. „Всички съотношения за финансова задлъжнялост, отчитат подобрение през последните няколко години. Както общото ниво на задлъжнялост, така и покритието на дълга със собствени средства, сочат че задлъжнялостта на корпоративния сектор, която се превърна в един от основните източници на уязвимост на икономиката преди започването на глобалната финансова и икономическа криза, постепенно мигрира към по-управляеми нива“, отбеляза Павлов.
„Днес компаниите разчитат в много по-голяма степен на собствени средства, за да финансират инвестициите си и се нуждаят от по-малко банкови кредити“, допълни икономистът на УниКредит Булбанк.

Коментари

Задължително поле