ИПИ: 70% от разходите на общините могат да се определят като провал

Факсимиле: Институт за пазарна икономика (ИПИ)

Около 70% от разходите на общините могат да бъдат определени като провал, а едва 5% - като успех, посочват от Института за пазарна икономика (ИПИ) като извод на базата на преглед на всички публикувани одитни доклади на Сметната палата за общините в България.

Общата сума на провала на общинската администрация е 3,5 млрд. лв. за 2011-2014 г. или над две трети от всички общински разходи. 21 от одитните доклади на общините или около 1/4 от всички доклади са изпратени до прокуратурата, заради наличие на данни за престъпления.

Сред основните проблеми на местната администрация са управлението на бюджета, възлагането на обществени поръчки и разпореждането с имуществото на общините, смятат от ИПИ.

В докладите са обхванати 83 общини и техните разходи за близо 6 млрд. лв. за периода 2011-2014 година.

Като провал експертите от института посочват тези разходи и програми, които според одитните доклади не изпълняват заложените цели. Освен това в тази графа попадат и необоснованите харчове, неикономичното използване на средства, лошото управление на имуществото, съществените нарушения при обществени поръчки.

Като "некласифицирани" са определени 1/4 от дейностите, чието изпълнение и резултати не позволяват да бъдат зачислени към едната или другата група.

Коментари

Задължително поле