5% ръст е отчетен на броя на местата в детските ясли в страната за 2015 г.

Към 31.12.2015 г. в страната функционират 812 самостоятелни детски ясли и яслени групи към обединените детски заведения (ОДЗ) с общо 32 040 места в тях, като в сравнение с предходната година броят на местата в детските ясли в страната се увеличава с 1 516, или с 5.0%.

Децата в детски ясли в края на 2015 г. са 32 124, пише Националният статистически институт. В сравнение с 2014 г. броят на децата в детските ясли се увеличава с 2 на сто.

Разпределението на децата в детските ясли по възраст през 2015 г. се запазва без изменения. Най-голям е относителният дял на децата на 2-годишна възраст - 79.6 на сто, а най-малък - на децата на възраст до 1 година - 0.1 на сто.

В градовете детските ясли са 682 с 29 657 места, а в селата - 130 с 2383 места.

16.2 на 100 деца до 3-годишна възраст, като най-висока е в областите Габрово (26.3 на 100 деца), Благоевград (23.7 на 100 деца) и Враца (22.1 на 100 деца), а най-ниска - в областите Сливен (8.7 на 100 деца), Пазарджик (10.2 на 100 деца) и Кърджали (10.7 на 100 деца).

През 2015 г. в самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на ОДЗ са постъпили 29 576 деца, или с 521 деца повече в сравнение с предходната година.

Коментари

Задължително поле