Еколози глобиха заводи с близо 35 000 лв. за замърсяване

Месопреработвателното предприятие "Чех" в дряновското село Соколово и химическия комбинат "Свилоза" в Свищов са глобени с за близо 35 000 лв. Те са сред общо 122 обекта, които са проверени през април от експертите на РИОСВ във Велико Търново.

Еколозите са наложили три санкции на обща стойност 34 332 лв. Две текущи санкции са наложени на "Чех-99" ООД и на "Чех - Йосиф Новосад" ООД за неспазване на индивидуалните емисионни ограничения, поставени в разрешителните за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води за мандра и кланица в Соколово. Еднократна санкция е наложена на "Свилоза" АД за неспазване на индивидуалните емисионни ограничения, определени в комплексното разрешително.

"През периода са събрани 5992 лв. от наложени глоби и санкции. Експертите на РИОСВ извършиха 123 проверки в 122 обекта на територията на Великотърновска и Габровска област. В резултат са издадени 18 предписания. 66 проверки са направени във връзка с изтичането срока на предписанията до кметовете на общини за почистване на отпадъци от речните корита и общинската пътна мрежа и прилежащите им територии", информираха от екоинспекцията в старата столица.
Проверени са реки, дерета и участъци от общинската пътна мрежа на 14 общини, попадащи в обхвата на РИОСВ - Велико Търново.

"Проверките установиха, че предписанията са изпълнени в посочения срок. Не са констатирани нерегламентирани замърсявания на речните корита и общинската пътна мрежа с отпадъци. През периода са съставени 3 акта- на "Прити 95" ООД, Лясковец и "Виктори 2000" ЕООД, Свищов за неводене на отчетност на отпадъците и на "Химпродукт" АД, Горна Оряховица за неспазване на условия от Решение по преценяване необходимостта от ОВОС на директора на РИОСВ - Велико Търново", уточниха от РИОСВ във Велико Търново.

Издадени са три наказателни постановления за 2200 лв.

Коментари

Задължително поле