Студенти от ВТУ скочиха срещу орязани европейски стипендии

Студетският съвет от ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий" прие декларация заради намаляване обхвата на учащите, които ще вземат европейски стипендии. Протестното писмо е изпратено до министъра на образованието Меглена Кунева. В текста се изразява остро възмущение, че студентските стипендии за успех, финансирани ОП "Наука и образование за интелигентен растеж" ще бъдат давани само на студентите от "приоритетните професионални направления".

С постановление на МС от 25 март тази година са посочени и приоритетните професионални направления, като те не включват хуманитарни специалности. Младите хора негодуват, тъй като ВТУ е с хуманитарна насоченост, голям процент от тях ще останат без достъп до такива стипендии. Така от фиансираните от ЕС стипендии, не могат да се възползват повече студенти.

"Разбираме нуждата държавата да бъде мениджър в сферата на образованието и да работи според нуждите на икономиката за задоволяване на дефицита на кадри в страната.Но, според нас, държавата може да развие своите виждания, не чрез изключването на специалности от възможността за получаване на стипендии, които са гарантирани от Закона за висшето образование. МОН може допълнително да финансира специалностите, които смята за ключови и да увеличи броя на държавните поръчки", пише в декларацията.

Възпитаницитена великотърновския ВУЗ смятат, че изкуственото разделение на студентите на "приоритетни" и "неприоритетни" създава напрежение.

"Европейската стипендия постигаше равнопоставеност на студентите при кандидатстване. При нея липсваха изискванията, които са в сила при държавните стипендии и се взема предвид само и единствено успеха, който студентът е постигнал през последните два семестъра. Стимулирането на едни "приоритетни" специалности, за сметка на други, не гарантира задоволяването на нуждите на пазара, а напротив, може да доведе до обратен ефект, до намаляване на броя обучаеми в "неприоритетни" специалности", изтъкват протестиращите.

Те припомнят, че досега с европейски стипендии голяма част от учащите са обезпечавали образованието си, тъй като са с ниски доходи. В заключение Студентският съвет към ВТУ настоява за незабавно преразглеждане на водената от просветното ведомство политика за осигуряването на европейски стипендии и изпълнението на проекта.

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Образование