Очакват 60% енергийни икономии след обновяване на школа в Елена с 1,8 млн. лв.

С около 60% се очаква да паднат енергийните разходи в двете училища в Елена –Начално училище „Иларион Макариополски“ и СОУ „Иван Момчилов“, след въвеждането на мерки за енергийна ефективност на сградата. Това съобщи кметът на балканския град инж. Дилян Млъзев.

Общината ще кандидатства по Програмата за развитие на селските райони /ПРСР/ с проект, след като мярката се отвори. Предвижда се да бъдат извършени дейности като саниране, пълна подмяна на дограмата, монтиране на нова отоплителна система с екологично гориво от пелети и подмяна на водогрейната инсталация. Стойността на проекта ще е около 1,8 млн. лева.

По ПРСР кметската управа ще кандидатства и с друг проект за ремонт на пътната инфраструктура. Рехабилитацията ще обхване три отсечки, предимно до селища които развиват селски туризъм. Общата дължина на трасето за рехабилитация е около 18 км. Става въпрос за отсечките Елена- Багалевци- Тодювци, Чакали- Палици и Мийковци- Игнатовци.

Ремонтирането им се калкулира на около 3,5 млн. лева. В момента в общината вървят проекти само по ОП „Развитие на човешките ресурси“, тъй като тя най-рано отвори процедурите си.

С друг проект от новия програмен период продължава услугата „личен асистент“. Тя се предоставя от 50 лични асистенти и 7 домашни помощници. С 19 440 лева от фонд „Социална закрила“ към МТСП, ще се модернизира кухненското оборудване на Домашния социален патронаж в Елена.

Социалното звено ще се сдобие с нови печки, конвектомат, зеленчукова резачка, картофобелачка, ще бъдат подменени изцяло и всички шкафове в кухненското помещение. С реализацията на проекта ще се подобрят условията за работа в кухненския блок, качеството на храната и ще се намалят режийните разноски. От социалната услуга се възползват над 120 потребители в Общината, предимно възрастни и хора с увреждания.

Коментари

Задължително поле