Намалял е броят на учениците и студентите във Великотърновско

Учениците от област Велико Търново са намалели с 2,4% през тази учебна година, показват данни на Националния статистически институт. Техният брой във всички видове общообразователни и специални училища е 18 791. Професионалното обучение в област Велико Търново през учебната 2015/2016 година се осъществява в 17 професионални гимназии, едно спортно училище и два професионални колежа с прием след средно образование.

Статистическите данни показват, че с 3% намалява броят на учениците, обучаващи се в професионалните школа.

В област Велико Търново функционират три висши училища, припомня НСИ. Общият брой на студентите в тях през учебната 2015/2016 година възлиза на 24 460, което е 11.1% по-малко в сравнение с предходната година.
Данните сочат, че в детските градини са записани 7 043 деца, като е регистрирано намаление от 5.2% в сравнение с предходната учебна година.

През 2015 г. 1 801 деца са завършили основно образование, а 1 583 ученици - средно образование. Завършилите университети през 2015 година в степените „бакалавър”, „магистър” и „доктор” са 8 104 души, със 7. 7 % повече спрямо предходната година.
Към 1 октомври 2015 год. учебни занятия се водят в 75 общообразователни и специални училища, от които 7 начални, 47 основни, 4 гимназии и 17 средни общообразователни.

Коментари

Задължително поле