Стопанската академия в Свищов направи публични научни изследвания от посления четвърт век

Стопанската академия „Д.А.Ценов” в Свищов е първото у нас висше училище, което представя всичките си научни изследвния и публикации в интернет, напълно безплатно. Инициативата е на ръководството на учебното заведение. Преподавателите от свищовския ВУЗ осъществиха идеята по повод Денят на славянската писменост и култура.

Мащабният проект направи достъпни всички издания на академията през последните 26 години. Подобна инициатива стартирала преди преди няколко години в Америка.

„Искаме да станем част от световната тенденция през последните 1-2 години, а тя е за пълна дегитализация на учебното съдържане на научни изследвания, публикации, учебни материали. Стопанската академия е първото българско висше училище, което прави достъпна цялата си научна продукция!“ , коментира ректорът на академията доц.Иван Марчевски.

Той е категоричен, че смисълът на знанието е да бъде дарявано и за това от 24 май над 3800 научни публикациии на няколко езика, над 150 монографии и хиляди статии са на разположение не само за всеки български студент, но и за всички, търсещи знание по света.

Свищовските преподаватели се надяват примерът им да бъде последван от още университети в страната, а жаждата за знание на младите хора да става все по-голяма.

Дигиталната библиотека на Стопанската академия в Свищов съдържа над 100 000 страници научни публикации. Свищовското висше училище е първото в България, което изцяло дигитализира научните си издания и ги прави достъпни чрез виртуалната си библиотека Dlib. Новият портал на Академията http://DLib.uni-svishtov.bg, прави свободно достъпна в интернет към момента цялата научна продукция, публикувана от Академично издателство „Ценов” от 1990 г. насам, като предстои поетапно да бъдат дигитализирани и издания от предходни години.

Виртуалната библиотека на свищовския ВУЗ съдържа колекции от успешно защитени дисертации и хабилитационни трудове по 13 акредитирани научни специалности, монографии, студии и статии от библиотека „Образование и наука”, библиотека „Стопански свят”, междууниверситетското списание „Икономика 21”, „Годишник” на Стопанска академия, „Алманах научни изследвания”, „Годишен алманах научни изследвания на докторанти”, списанията „Бизнес управление” и „Народностопански архив”, доклади от конференции. Три от списанията се издават едновременно (огледално) на български и на английски език – „Народностопански архив”, което е първото академично икономическо списание в България и се издава от 1946 г., „Икономика 21” и „Бизнес управление”. В другите издания текстовете са публикувани на езика на автора в оригинал. Виртуалната библиотека към момента дава свободен и неограничен достъп до над 1800 публикации на автори от България и чужбина. Системата позволява търсене по ключова дума, индексиране и други опции.

Иновативната инициатива на Стопанска академия ще продължи и с дигитализиране на образователни продукти (електронни курсове, книги, учебници и учебни пособия), включени в учебното съдържание за обучение в ОКС „бакалавър” и ОКС „магистър”, информира още ректорът доц. д-р Иван Марчевски. Виртуалната библиотека Dlib, която може да бъде ползвана от 24 май, е представена и чрез видеоклип.

Коментари

Задължително поле