75% подкрепят по-строг контрол над вота в Турция

Три четвърти от избирателите подкрепят въвеждането на по-строг контрол при гласуването в Турция на български избори. Това сочат данните от проучване на "Сова Харис" за обществените нагласи към промените в Изборния кодекс. 

57 на сто от анкетираните подкрепят и решението референдумите да продължат да се провеждат заедно с избори.

Мненията дали да се въведе ограничение до 35 секции в една държава с изискване за 60 подадени заявления са раздвоени - 44,6% са съгласни, 46,6% не са. 

Половината анкетирани обаче смятат, че промените ограничават избирателното право на българите в чужбина, толкова са и противниците на гласуването само в дипломатически и консулски представителства в чужбина.

Малко над една трета от хората са на мнение, че трябва да бъде въведен избирателен район "Чужбина".

Против задължителното гласуване във вида, в който беше прието, са 55 на сто от избирателите.

"Според общественото мнение у нас, съществуват проблеми при гласуването на български избори в Турция. Спомняме си, че там дори беше касиран вот за неспазване на изборните правила - коментират резултатите от "Сова Харис" - Решението на този казус трябва да се търси в съчетанието на два основни фактора: от една страна са правата на нашите сънародници в южната ни съседка, а от друга – спазването на демократичните норми, заложени в нашето законодателство. Явно досегашната практика не покрива тези стандарти, което налага необходимостта от нови решения."

"Приетите наскоро промени в Изборния кодекс не се приемат еднозначно от обществото. Натежава мнението, че правата на българите в чужбина като цяло ще бъдат ограничени. Следователно, Изборният кодекс трябва да се развие така, че при спазването на демократичните норми да не бъдат засегнати правата на една съществена част от българската нация", сочи анализът на "Сова Харис".

Всички данни от проучването:

1. ЛИЧНО ВИЕ ОДОБРЯВАТЕ ЛИ ДА ИМА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ СЪС САНКЦИЯ ЗАЛИЧАВАНЕ ОТ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ ПРИ НЕУЧАСТИЕ В ДВА ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ И ЕДНАКВИ ПО ВИД ИЗБОРА (ПРЕЗИДЕНТСКИ, ПАРЛАМЕНТАРНИ, ЕВРОПЕЙСКИ)?

Да 40,7

Не 55,7

Не мога да преценя 3,6

2. СЪГЛАСНИ ЛИ СТЕ БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ В ЧУЖБИНА ДА МОГАТ ДА ГЛАСУВАТ САМО В ДИПЛОМАТИЧЕСКИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА, ПОСОЛСТВА, КОНСУЛСТВА?

Да 42,0

Не 53,4

Не мога да преценя 4,6

3. СПОРЕД ВАС, ТРЯБВА ЛИ ДА СЕ ВЪВЕДЕ ТАВАН ЗА БРОЯ НА СЕКЦИИТЕ В ЧУЖБИНА - ДО 35 В ЕДНА ДЪРЖАВА, КАТО СЕ ИЗИСКВАТ 60 ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ИЗБОРНО ПОМЕЩЕНИЕ?

Да 44,6

Не 46,6

Не мога да преценя 8,9

4. СПОРЕД ВАС, РЕФЕРЕНДУМИТЕ ТРЯБВА ЛИ ДА СЕ ПРОВЕЖДАТ ЗАЕДНО С ИЗБОРИ?

Да 57,0

Не 38,4

Не мога да преценя 4,6

5. СПОРЕД ВАС, ТРЯБВА ЛИ ДА БЪДЕ ВЪВЕДЕН МНОГОМАНДАТЕН ИЗБИРАТЕЛЕН РАЙОН "ЧУЖБИНА"?

Да 37,4

Не 37,4

Не мога да преценя 25,2

6. ПОДКРЕПЯТЕ ЛИ ДА СЕ ВЪВЕДЕ ПО-СТРОГ КОНТРОЛ ПРИ ГЛАСУВАНЕТО В ТУРЦИЯ ЗА БЪЛГАРСКИ ИЗБОРИ?

Да 75,1

Не 20,0

Не мога да преценя 4,9

7. НАСКОРО БЯХА ГЛАСУВАНИ ПРОМЕНИ В ИЗБОРНИЯ КОДЕКС. СМЯТАТЕ ЛИ, ЧЕ ТЕ ОГРАНИЧАВАТ ИЗБИРАТЕЛНОТО ПРАВО НА БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА?

Да 51,8

Не 33,4

Не мога да преценя 14,8

Коментари

Задължително поле