Общинските съветници в Търново гласуват по електронен път от юни

Общинските съветници във Велико Търново от юни ще гласуват по електронен път по време на заседанията на местния парламент. Вота си те ще подават с помощта на специално програмирани таблети, които вече са осигурени и разполагат с необходимия софтуер.

Софтуерното приложение за гласуване е много лесно за употреба и изисква минимален брой операции. Това стана ясно по време на обучение на местните парламентаристи, което се проведе през последните дни. Никой от тях не срещна затруднения при работата с таблетите.

Чрез сървър всички устройства ще бъдат свързани в единна мрежа, до която ще имат достъп единствено притежателите им. Вотът ще бъде отчитан на голям монитор, който вече е монтиран в Голямата зала на Общината.

Въвеждането на новата система улеснява и оптимизира гласуването на решенията, а отчитането на резултатите и на кворума по време на заседанията става напълно автоматизирано.

За да бъдат максимално съсредоточени в работата си по време на заседанията, общинските съветници ще имат достъп до сайтовете на Общината и Общинския съвет, материалите за сесиите и приложението за гласуване. Въведени са рестрикции към социалните мрежи.

Идеята за внедряването на електронна система е заложена в Правилника за организацията и дейността на местния парламент. Концепцията бе обявена по време на заседание, което се проведе през декември миналата година, като срещна широка подкрепа сред общинските съветници. С реализацията на идеята през юни е изпълнен шестмесечният срок за внедряването на съвременната технология. Електронното гласуване вече се тества и официално ще бъде въведено от юнската сесия на Общинския съвет.

От следващия месец всички заседания на местния парламент вече ще се излъчват пряко на сайта на Община Велико Търново. Осигурено е снимачно устройство, софтуер за управлението му и високоскоростна връзка с интернет. Така жителите на града и общината ще могат да се информират в реално време за дебатите по време на всяка сесия и гласуването на решенията.

Коментари

Задължително поле