Правим два пъти повече боклук от европейците

70% от всички отпадъци в страната се депонират, вместо да се рециклират

149 града остават без пречиствателни станции

България произвежда два пъти повече боклук в сравнение със средното ниво за Европа. У нас на глава от населението се падат по 298 кг на година депонирани отпадъци срещу 147 кг на човек в ЕС. Това сочи Националният доклад за състоянието и опазването на околната среда за 2014 г.

Данните, представени от екоминистъра Ивелина Василева, показват, че количеството боклук, което се образува у нас, остава постоянно, а депонирането е най-използваният метод за третиране. Това се прави със 70% от битовите отпадъци, а алтернатива се намира едва за 30%, които биват oпoлзoтвopeни.

По отношение на рециклирането страната ни се доближава до средната норма за ЕС - 130 кг на жител. У нас на човек се преработват 108 кг, докато в Германия са 284 кг.

Освен произвеждането и третирането на отпадъци сред най-значителните източници на неблагоприятно въздействие върху околната среда в България е и потреблението на енергия и природни ресурси, при което се емитират вредни вещества в атмосферния въздух, водите и почвите, констатира докладът.

През 2014 г. крайното енергийно потребление е станало с 2,9% повече в сравнение с предходната година. Транспортът пък емитира 40% от общото количество на азотните оксиди и 23% от емисиите на въглероден оксид.

Въпреки че между 2009 и 2014 г. са въведени и модернизирани 28 пречиствателни станции, 32 града с над 10 хиляди жители и още 117 града с население от 2000 до 10 хиляди реален брой жители остават без такива системи.

В доклада се посочва още, че в 72% от контролните пунктове в страната шумовите нива са превишени.

Коментари

Задължително поле