Шефът на Етичната комисия на Съвета на ректорите скочи на ексминистър Танев

Проф. д-р инж. Димитър Димитров

Председателят на Етичната комисия към Съвета на ректорите в България проф. д-р Димитър Димитров реагира остро на бившия образователен министър Тодор Танев и прогнозата му пред вестник "Труд", че "до година-две няколко държавни университета ще са изправени пред фалит, защото промените във висшето образование се правят на парче и поставят държавните ВУЗ-ове в тежка криза".

"Като ректор на частното висше училище по агробизнес и развитие на регионите в Пловдив, не мога да се съглася със становището на бившия министър Танев, че част от вузовете у нас са безконтролни. Това е обида срещу Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА). Органите й работят добросъвестно и получават положителна оценка от ЕС. НАОА акредитира и контролира, както държавните, така и частните университети с еднакви критерии. Този бивш министър очевидно не вярва и в Конституцията на Република България, гарантираща равнопоставеност. В позицията на проф. Танев прозира негативно отношение към частните университети, а целта му може би е да отслаби позициите им в конкурентната среда по време на активната кандидат-студентска кампания. Иначе в качеството си на министър на образованието и науката в парламента той активно защитаваше група достойни частни висши училища, благодарение на което те бяха преобразувани от колежи в специализирани висши училища. Ето защо, може да се приеме, че сегашната му позиция е конюнктурна или поръчкова. Да се твърди, че част от висшите училища са контролирани, а други - не, без да се посочват конкретни примери, е ненаучно и неакадемично. Няма съмнение, че един министър има пълната информация за състоянието на всеки един университет. Проф. Танев имаше достатъчно време да анализира това състояние и да предложи мерки. Това не беше направено. Да се говори за фалит, е злорадство и то при положение, че си имал цялата власт в ръцете си, за да помогнеш на критичните университети. Или да предложиш обединение, приватизация, държавно подпомагане", коментира председателят на Етичната комисия към Съвета на ректорите у нас.

Според проф. д-р инж. Димитър Димитров случаите на фалити на университети в историята на човешката цивилизация са изключително редки.

"Университетски фалит не може да настъпи за месец, два или три, както е при търговските предприятия. Всеки университет и министерство имат поне 5 години срок, за да анализират развитието или упадъка и да предприемат оздравителни действия. Българското общество се ползва от всички блага, които осигуряват частните предприемачи в индустрията, услугите, туризма. Частните предприемачи преобразиха България. Сред тях са и тези, които на свой риск, за своя сметка и отговорност по правилата на нормативната уредба създават висши кадри за обществото, без дори една стотинка държавна субсидия. Оценките за реализацията на тези кадри е много добра. Частните предприемачи в България пълнят бюджета. От този бюджет се препитават всички - от президента до хигиенистката, включително и проф. Танев. Грехота е да обиждаш своя благодетел", допълва ректорът на Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите в Пловдив. Проф. д-р инж. Димитър Димитров цитира мисълта на Оноре дьо Балзак, че "който учредява училища, закрива затвори" и риторично пита каква ще е съдбата на този, който фалира училища.

Визитна картичка

Проф. д-р инж. Димитър Димитров е учредител на Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите в Пловдив, което има 25-годишно успешно развитие. Член е на Вишеградската университетска асоциация - VUA, и Европейската асоциация на университетите - ЕURASHE. Неговите научни трудове са предимно в областта на управлението на висшето образование, Доктор хонорис кауза. Проф. Димитров е удостоен с "Почетния знак" на Община Пловдив и с награда "Пловдив" за подпомагане на културата. Издал е куп книги в областта на художественото слово - белетристика и поезия. Член е на Дружеството на писателите. През 2016 г. е избран за председател на Етичната комисия към Съвета на ректорите на Република България.

Коментари

Задължително поле