ТПТИ отваря ЕС за отровно месо от САЩ

Стотици хиляди тонове месо, в което има рактопамин, може да залеят пазарите в ЕС.

Стотици хиляди тонове месо, в което има рактопамин - опасен за човешкото здраве бета-агонистичен хормон, може да залеят пазарите у нас и в Европа, ако търговското споразумение между ЕС и САЩ бъде подписано.

Националният съвет за производство на свинско в САЩ е призовал да се изключат от преговорите по ТПТИ всички „предложения на ЕС, които не почиват на научни основания, които, ако бъдат въведени, могат да се превърнат в сериозни пречки за търговията (например мерките за хуманно отношение към животните)“. Целта е осигуряване на достъп до европейския пазар за по-нискокачествените американски продукти.

Рактопаминът, с който в САЩ се третират животните, се свързва с увеличаване на агресията, сърдечния ритъм и осакатяване при прасетата. Европейският орган за безопасност на храните направи оценка на рактопъмина през 2009 г., най-вече на потенциала му да се отразява на сърдечно-съдовата дейност при хората, и заключи, че остатъчните нива на хормона не могат да са достатъчно ниски, така че да защитят най-уязвимите хора. ЕС е забранил продажбата на свинско месо със съдържание на следи от рактопамин заради рисковете за потребителите. Подобни забрани са въведени в Китай и Русия.

Към момента няма заявка от страна на ЕС да се преразгледа политиката към въпросния химикал. Националният съвет за производство на свинско в САЩ обаче настоява, че „производителите на свинско в САЩ няма да приемат друг резултат освен премахването на забраната за използване на рактопамин в ЕС“.

Изчисленията сочат, че между 60 и 80% от прасетата в Щатите са третирани с този химикал.

Химически промивки на пилешкото 

Търговията с птиче месо между САЩ и ЕС сега е малка. Въпросите, касаещи хуманното отношение към животните, бяха изключени от споразумението за ТТИП. Стандартите за безопасност и хигиена обаче се различават значително в САЩ и Европа, като подходът „от фермата до трапезата“ в ЕС е по-стриктен и по-скъп. Европейският птицевъден сектор е загрижен, че може ЕК да разреши химически промивки на местото, каквато е практиката в САЩ, като по този начин ще позволи по-евтиния внос оттам. Американското министерство на земеделието прогнозира увеличение на износа на птичи продукти от САЩ в резултат на ТТИП.

Коментари

Задължително поле