БСП - София с ново ръководство

На 30 май се проведе първото заседание на новоизбрания Градски съвет на БСП София, съобщиха от пресцентъра на партийната организация.

По предложение на председателя на столичната организация Калоян Паргов, форумът избра Изпълнително бюро в състав:

Христо Танчев Проданов - Зам.-председател по организационната и кадрова дейност

Милка Христова Христова - Зам.-председател по местни политики

Марин Василев Пенков - Зам.-председател по финансова и стопанска дейност

проф. Ваня Чавдарова Добрева - Зам.-председател по идейното и програмно развитие

Иван Ивайлов Ченчев - Секретар по коалиционна политика

Жельо Иванов Бойчев - Публични политики

Стефан Венев Василев - Анализи и стратегии. Крайградски райони

Димитър Иванов Данчев - Връзки с бизнеса

Димитър Георгиев Кунов - Връзки със синдикалните организации

Румен Николов Георгиев - Връзки с неправителствените организации и гражданските сдружения

Надя Граменова Младенова - Работа с медии, интернет и социални мрежи

Десислава Стефанова Славчева - Политическо обучение. Крайградски райони

Към Градския съвет на БСП София бяха сформирани следните работни комисии и избрани техните ръководители, както следва:

Комисия по масови мероприятия и пропаганда

Председател: Спас Колев

Комисия по организационна и кадрова дейност

Председател: Анна Янева

Комисия по местна политика

Председател: Георги Свиленски

Комисия за медийна политика, работа с интернет и социални мрежи

Председател: Антон Кутев

Комисия по политическо образование

Председател: Альоша Даков

Комисия за работа с неправителствените организации, синдикати и бизнес

Председател: Иван Таков

Редакционен съвет на „Софийски бюлетин

Председател: Лозан Такев

Градски дискусионен клуб

Председател: Захари Захариев

Коментари

Задължително поле