60% висшите изпълнителни кадри в компаниите у нас са склонни към корупция

60% от висшите изпълнителни кадри в компаниите в България са склонни да прибегнат до неетични практики и корупция, за да оцелеят икономически, сочи проучване на Международната одитна компания Ърнст енд Янг , цитирано от БНТ. То е част от 14-тото глобално проучване на компанията, за което дават информация 2800 души, които заемат ръководни позиции. Изследването се разпростира до кадри в 62 държави.

60 % склонни към корупция, гласи проучването, са склонни да толерират действия от рода на промяна на финансови отчети, договори със задна дата или предлагане на развлечения, лични подаръци или парични плащания на фирми, с които имат договорни отношения.

Висок процент от респондентите в изследването признават за ширеща се корупция, но казват, че тя не се отнася за тяхната индустрия.

"Личната отговорност, търсенето на лична отговорност е една много важна предпоставка за справянето с проблема. Лична отговорност на ръководителите на предприятия, фирми компании. Огромното болшинство от респондентите подкрепят въвеждането на стриктни, на много строги отговорност , криминални отговорности за ръководителите на предприятията като един от методите за справяне с корупцията в глобален мащаб." Това твърди Николай Гърнев - управляващ съдружник на EY за България, Македония, Албания, Косово.

Над 90 % от анкетираните посочват злоупотреби яснотата за собствеността на компаниите като мярка за справяне с корпоративните .

Коментари

Задължително поле