Илияна Йотова: България наложи Западните Балкани в политиката на ЕС

“Инерком груп” купува “ЧЕЗ България” за 320 млн. евро

Николай Николов: Защо кметът Фандъкова не иска да отговори на въпроси за небостъргачите на НИКМИ?

Сергей Лавров: НАТО ще принуди балканските страни да приемат философията на противопоставяне Алиансът не е в състояние да отговори на терористичната заплаха, посочи външният министър

Финансовият министър Владислав Горанов е поискал обяснение за драстичните разминавания в сметките на НЗОК

Стоян Александров пред “Труд” за обвиненията в лихварство: Нямам никакъв коментар

Бойко Борисов ще участва в неформалното заседание на Европейския съвет в Брюксел

„Инерком“ купува ЧЕЗ в България

Честват 135 г. от създаването на Варненското медицинско дружество

Над 70% от операциите в Урологията в Търново са ендоскопски

Цветанов и Нинова с общ законопроект Дават на родителите на загинали военнослужещи по време на задгранични мисии наследствени пенсии

Иракските власти предадоха на руските четири жени и 27 деца, свързани с “Ислямска държава”

Детска ясла в Монтана грейва по „Красива България”

Недохранените 3-годишни близнаци Стефан и Габриела отиват в дом или в приемно семейство Социалните служби установили, че не е подходящо да изпратят децата при баба им

Международен конкурс избира най-добрата концепция за нов градски център на Велико Търново

Конкурс за избор на управител на „Ритуални дейности”ЕООД – Лом

В изпълнение на Решение №113 от Протокол № 14/27.05.2016 г. на ОбС-Лом, Докладна записка № 123/09.05.2016 г. от Пенка Пенкова-Кмет на Община Лом, на основание чл. 21, ал.1, т.9 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 137, ал.1, т.5 от Търговския закон, във връзка с Наредбата за условията, реда за учредяване и упражняване на правата на собственост на Община Лом в търговските дружества с общинско участие:

ОБЯВЯВА

конкурс за избор на управител на „Ритуални дейности”ЕООД – Лом

при следните условия:

І. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

1. Завършено висше образование, степен „Бакалавър”;

2. Да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани

ІІ. ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА: Управлява и представлява Дружеството в съответствие с действащото законодателство и решенията на едноличния собственик на капитала в рамките на предоставените му правомощия;

ІІІ. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА:

1. Мотивационно писмо

2. Копие на документ за завършена образователно-квалификационна степен;

3. Медицинско свидетелство, включително заверка от Психодиспансер;

4. Свидетелство за съдимост– оригинал;

5. Автобиография, CV-европейски формат;

6. Копие от документи удостоверяващи трудов стаж;

7. Копие от документ за самоличност

8. Копие от документ за придобита допълнителна професионална квалификация

9. Допуснатите кандидати представят Програма за управление на общинското дружество за четиригодишен период във връзка с чл. 29, ал.1, т.9 от Наредбата.

Място и срок за подаване на документи:

Документите за участие в конкурса се подават в деловодството на Община – Лом, ет.1, ул.Дунавска 12, до 17,00 ч. на тридесетия ден календарен ден след публикуване на обявата. Ако срокът изтича в неработен ден, крайната дата за подаване на документите да се счита първият работен ден след упоменатия срок.

Необходимата информация, относно проект на структура, бюджет, численост и щатно разписание на персонала, кандидатите могат да получат в „Ритуални дейности”ЕООД-Лом, след публикуване на обявата.

Конкурсът ще се проведе от 10.00 ч. на следващия работен ден след изтичане на срока за подаване на документите в Заседателната зала на Община Лом, ІІІ-ти етаж.

Конкурсът ще протече на три етапа: допускане по документи; Изготвяне на бизнес план /програма за управление/; събеседване с кандидатите.

ПЕНКА ПЕНКОВА /П/

Кмет на Община Лом