EVN посреща щъркелите с 242 нови платформи за гнезда по eлектрическите стълбове

гнездо, щъркел

EVN ше посрещне тази пролет щъркелите с 242 нови платформи за обезопасяване на гнездата, разположени на стълбове от електроразпредителната мрежа на дружеството в Югоизточна България. С новите платформи техният брой нарасна на 2132, монтирани от старта на кампанията за предпазване живота на щъркелите у нас през 2009 г.

Стълбовете от електроразпределителната мрежа са предпочитано място от щъркелите, като често техните гнезда са в непосредствена близост до проводниците. В много случаи това е предпоставка за аварии и инциденти, отразяващи се фатално на птиците и причиняващи щети и прекъсвания по мрежата. Чрез поставянето на предпазни платформи гнездата се повдигат на разстояние от около 1 метър от проводниците. По този начин се предпазва животът на птиците и се намалява потенциалната опасност от подпалване на гнездата, тъй като металните платформи не им позволяват да пропадат между проводниците на електрическата мрежа. Обезопасяването се извършва преди пролетната миграция на птиците и в срок, одобрен от МОСВ - до 1 март. Инициативата на EVN за монтиране на платформите е съгласувана с РИОСВ (регионалните инспекции по околна среда и води).

За периода от 2010 до края на 2016 г. EVN e е монтирало също и 11 324 бр. защитни изолации, с които са обезопасени 3653 електрически стълба и е намален рискът от късо съединение за птиците, кацащи на електропроводите, и аварии по мрежата и прекъсване на захранването за клиентите.

Коментари

Задължително поле