Проф. дтн Цоло Вутов стана „Доктор хонорис кауза“ на МГУ

На тържествена церемония в Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“ проф. дтн инж. Цоло Вутов беше удостоен с най-високото почетно научно звание – „Доктор хонорис кауза“. Управителят на Геотехмин ООД е удостоен като „световно признат лидер и визионер в областта на минното дело, за неговия изключително значим принос към образователната и научната дейност, за развитието на минните науки и практики и повишаване имиджа на МГУ „Св. Иван Рилски“ в Европейското образователно и научно пространство“. Той е първият индустриалец, който получава това отличие на университета.

Почетният диплом и почетният знак бяха връчени от ректора на минната Алма Матер проф. д-р инж. Ивайло Копрев в присъствието на Академичния съвет, Съвета на настоятелите, много колеги, възпитаници и студенти.

Проф. Копрев подчерта, че Академичният съвет е взел решението с единодушие и представи мотивите за удостояването - подпомагане на развитието на научната и образователната дейност на МГУ, проекти, конференции и международни партньорства, 70-годишнината на университета. Той изтъкна, че като председател и почетен председател на НТС по МДГМ, учредител и член на Балканския координационен комитет на БАЛКАНМИН и зам.-председател на Балканската академия по минни науки, проф. Вутов винаги се е опирал на експертния потенциал на преподавателите от МГУ, с което е допринесъл за тяхното утвърждаване в общественото пространство като професионалисти. Сред мотивите е и изключителният му принос за развитието и професионалната реализация на възпитаниците и студентите на МГУ, доказван с многобройните стипендии и стажантски програми.

Проф. Вутов благодари за удостояването с престижното звание на ръководството на университета, колегите и семейството си. „Където и да съм бил, съм подчертавал, че съм завършил МГУ и съм бил горд. Всички членове на семейството ми са възпитаници на МГУ - каза той и допълни, че ще продължи дарителската дейност за университета с реновиране на библиотеката на МГУ, в която има 120 000 тома.

Проф. Вутов е възпитаник на МГУ и управлява индустриална група от 20 дружества с над 4000 служители. Започнал работа като маркшайдер в Медодобивна компания „Елаците” през 1976 г., той преминава през различни длъжности и позицията научен сътрудник в научно-изследователския институт „Нипроруда”. През 1990 г. става един от тримата съоснователи на дружеството за инженерингови и консултантски услуги в минната промишленост Геотехмин, а от 1999 г. – и ръководител на индустриална група ГЕОТЕХМИН. Бил е председател на СД на Елаците-Мед АД, а днес е председател на Надзорния съвет на дружеството. Сред най-големите заслуги на проф. Вутов и ръководения от него екип от Група ГЕОТЕХМИН в областта на минната индустрия е удължаването на жизнения цикъл на минния комплекс Елаците-Мед с 25 г., запазването на заетостта на хората и ролята на дружеството за социално-икономическото развитие в общините на дейност. Той е автор и участник в над 195 научни и специализирани публикации и трудове. Изследователският и инженерен принос на проф. дтн инж. Вутов го нареждат сред най-уважаваните минни специалисти в областта на открития добив на цветни метали.

Носител е на орден „Стара планина” първа степен за изключителен принос и заслуги за икономическото развитие на страната и редица други авторитетни награди и отличия за принос към икономиката, науката и обществото.

Следете Trud News вече и в Telegram

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Бизнес