Пропадна Общото събрание на "Левски"

Левски емблема

Пропадна Общото събрание на футболен клуб Левски, което трябваше да се проведе на 6 юли. "Сините" са получили отказ от Агенцията по вписванията, тъй като не са спазили предвидените от закона срокове.

Заявлението е получено на 2 юни и не оставя достатъчно време за публикуването на покана според търговския закон.

Целта на Общото събрание бе да се определи нов Надзорен съвет на дружеството. Идеята на изпълнителния директор Павел Колев бе това да се случи в най-кратки срокове, но сега се оказва невъзможно.

Планираният дневен ред на събранието:

1. Приемане на годишния доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството за 2019 г.

2. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г.

3. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г., проверен и заверен от
регистрирания одитор.

4. Приемане на решение за избор на независим одитор за 2020 г.

Коментари

Задължително поле