Трудово-правна консултация на "Труд": Прехвърляне на отпуската за следващата година

Въпрос: Здравейте! Имам определени дни за отпуска, които едва ли ще успея да използвам през тази годината. Във фирмата се очертават доста натоварени дни, през които най-вероятно няма да успея да взема полагащите ми се дни за почивка. Казаха ми, че мога да прехвърля тези дени за ползване през следващата година. Може ли да ми кажете дали имам право по закон на това?

Т. Нешев, гр. Пловдив 

Отговор: Уважаеми, г-н Нешев,

Ползването на платения годишен отпуск може да се отложи за следващата календарна година както от работодателя, така и от работника или служителя:

1. От работодателя - поради важни производствени причини

2. От работника или служителя - когато ползва друг вид отпуск или по негово искане със съгласието на работодателя.

Законът предвижда, че работникът или служителят използва платения си годишен отпуск до края на календарната година, за която се отнася. Когато ползването на платения годишен отпуск е отложен от работодателя за следващата година, в този случай на работника/служителя се осигурява ползване на не по-малко от половината от полагащия му се за календарната година платен годишен отпуск. При отлагане от страна на работника/служителя може да са отложи целият или част от платения годишен отпуск. Отпускът се отлага по искане на работника и при съгласие на работодателя. Съгласието на работника и работодателя е достатъчно, за да бъде отложен отпускът за следващата година.

Когато отпускът е отложен или не е ползван до края на календарната година, за която се отнася, работодателят е длъжен да осигури ползването му през следващата календарна година, но не по-късно от 6 месеца, считано от края на календарната година, за която се полага. Когато платеният годишен отпуск или част от него не е ползван до изтичане на две години от края на годината, за която се полага, независимо от причините за това, правото на ползването му се погасява по давност. Законът установява, че в началото на всяка календарна година, но в срок не по-късно от 31 януари, работодателят е длъжен да уведоми писмено всеки работник или служител за размера на платения годишен отпуск, който има право да ползва през календарната година, включително отложен или неизползван от предходни календарни години.

Справка: 
чл. 173, ал. 5 от Кодекса на труда
чл. 176, ал. 1 от Кодекса на труда
чл. 37а от Наредба за работното време, почивките и отпуските

Д-р Тодор Капитанов, юрист, Национален секретар на КНСБ, консултант и специалист по публични лекции в областта на трудовите и социални въпроси, комуникациите и публичния сектор

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Трудово-правна консултация