Анание Явашов - с осанка и дело на мъдрец

Паметникът на героя

Дядото на великия Кристо е в основата на историческото и музейното дело в Разград

През 1869 г. той наблюдава разкопаването на надгробна могила на Абритус

Дни преди 3 март „Труд“ представя гледна точка на ученици от България за миналото и героите, които са ги впечатлили и вдъхновили. Това става благодарение на конкурса „Будителят си ти - Забравените личности“, организиран от социалната мрежа за добри дела Volontime и с медийната подкрепа на „Труд“. Текстовете са писани за конкурса на Volontime през 2019. Няма нищо по-хубаво за историята на България от гледната точка на нейните ученици, в чист вид. Редакторската намеса в това искрено дело е излишна.

На 16 септември се сбъдна една моя мечта - прекрачих прага на училището, в което исках да продължа обучението си и за което се подготвях повече от година - ПГПЧЕ „Екзарх Йосиф“ в Разград. Някак си пристъпих в сграда в уникален австроунгарски бароков стил, построена от австрийския архитект Фридрих Грюнангер, която посреща своите първи ученици през учебната 1885/1886 година. И понеже съм любител на историята, започнах да чета за миналото на моето ново училище, което се оказа не само едно от най-старите в града като сграда и образователна институция, но и носещо със себе си любопитни факти, които са свързани с развитието на целия ни град като културно средище.

От моето училище са тръгнали не само първите разградски просветители и интелектуалци. Това е и мястото, където е започнало своето развитие музейното дело в града. Тук, в сградата на тогавашната Първа мъжка гимназия, дядото на световноизвестния Кристо Явашев - академик Анание Явашов е подредил първата музейна сбирка, станала начало на днешния музеен комплекс „Абритус“ (Абритус е късноантичен град с международна известност. Сред руините му е открито най-голямото в страната златно съкровище от 835 монети (4 кг), сечени през V век, б. р.).

Кой е Анание Явашов? Общественик и политически деец, народен представител и секретар на Третото Велико народно събрание, той всъщност е най-ревностният и неуморен изследовател на Разград и Лудогорието.

Академик Анание Явашов е в основата на историческото и музейното дело в града. Той инициира създаването на Рзградското археологическо дружество и Разградския музей. По негова инициатива и под негово ръководство са извършени първите по-значителни разкопки на Хисарлъшкото кале край Разград (днешен Абритус).

Явашов още като младеж изпитва желание за духовно усъвършенстване и обогатяване на културата си. Той е ученолюбив, ентусиазиран, учи в Болград. Като студент посещава доброволно лекциите по ботаника, зоология, геология и минералогия в Прага, където установява тесни връзки с професора по ботаника Йозеф Веленовски (Йозеф Веленовски е чешки ботаник, миколог, птеридолог и бриолог, б. р.).

Анание Явашов се завръща в родния Разград през 1884 г. Работи като директор, учител в Окръжното петокласно училище. Той развива активна обществено-политическа дейност. Извънредно трудолюбив, любознателен и находчив, с остър ум и висока квалификация, при трудните условия на наскоро освободилата се от турско робство България, Явашов изпълнява отговорната си мисия на учител, педагог, научен работник и общественик. Интересите му към археологията се проявяват още в млада възраст.

През 1869 г. той наблюдава разкопаването на надгробна могила на Абритус. Археологическите разкопки го впечатляват. Хисарлъшката крепост също привлича вниманието му. За това след установяването си в Разград, по негово настояване Окръжната постоянна комисия му отпуска 1200 лева и с доброволни помощи Явашов организира първите археологически разкопки в западната част на крепостта през 1877 г. Той разкрива основите на трикорабна базилика от V-VI в. пр. н. е., латински надпис и много други находки. С тях урежда музейна сбирка в сградата на мъжката гимназия, с което поставя основите на Разградския музей и на музейното дело в окръга и началото на целенасочена археологическа и историческа дейност. Това поставя Разград на едно от първите места в страната в тази област. Анание Явашов открива основите на старохристиянска църква също от V-VI в. С тях той увеличава фонда на музейната сбирка.

Трудно е да се изброят заслугите на академик Анание Явашов като учен, ръководител, педагог и общественик. Той написва и отпечатва повече от 30 крупни труда. Избиран е за председател на читалище „Развитие“, ръководи комитета по построяване на първата му сграда, представител е на археологическо дружество. В негово лице Разград и окръгът имат своя енергичен и ревностен изследовател, обаятелна личност на учен енциклопедист, с каквато малко градове и селища могат да се гордеят за това време.

* От конкурса “Будителят си ти - Забравените личности”, организиран от социалната мрежа за добри дела Volontime, и с медийната подкрепата на в. “Труд”

Коментари

Задължително поле