Апартаментите поскъпнаха с 25%

Имотите в София са поскъпнали най-много за период от 3 години.

В София и Пловдив повишението на цените е най-бързо

От големите градове най-малък ръст има в Бургас

Цените на жилищата нараснаха с близо 25% за последните три години, сочат данните на Националния статистически институт. Най-голямо е поскъпването в София. През третото тримесечие на 2018 г. цените на имотите в столицата са били с 34% по-високи от същия период на 2015 г. През отделните тримесечия на 3-годишния период често жилищата в някои от останалите най-големи градове на страната с над 120 хил. жители са поскъпвали с по-бързи темпове, отколкото в София. Но за целия период столицата запазва първото си място.

Веднага след София с много малка разлика се нарежда Пловдив, където цените на жилищата са нараснали с 31,4% за три години. В останалите четири града с над 120 хил. жители поскъпването на апартаментите също е с много сериозни темпове. Във Варна, Русе и Стара Загора повишението е почти с едни и същи темпове в размер на малко над 25%. Като е важно да се подчертае, че в данните за Варна не са включени продажбите в курортни комплекси. В Бургас жилищата също поскъпват, но със значително по-бавни темпове - само с 17,76% за три години, което e около половината от повишението на цените, регистрирано в София и Пловдив.

Данните на НСИ показват, че най-голям ръст в цените на имотите има в градовете, където заплатите нарастват бързо и фирмите разкриват нови работни места. Заради икономическото развитие на София и Пловдив, а и на останалите големи градове, много хора се местят да живеят в тях, което води до по-голямо търсене и повишаване на цените на имотите.

Любопитно е обаче да се види как се движат цените на жилищата в старите сгради и новото строителство. За 3-годишния период старите апартаменти са поскъпнали с 26,41%, докато при новото строителство увеличението е по-малко - с 22,41%. Поскъпването на старите апартаменти е по-голямо отколкото при новите в София, Варна, Бургас и Русе. В Пловдив старите и новите жилища поскъпват с почти един и същи темп, но отново има минимална разлика в полза на старото строителство. От големите градове изключение прави само Стара Загора, където при новото строителство увеличението е с 31,11%, при 23,62% за старото. Това се обяснява с факта, че се строи с бързи темпове и на пазара постоянно излизат нови апартаменти. Докато при старото строителство има дефицит на качествени апартаменти и цената им бързо се покачва. В резултат и средните цени при старото строителство бързо вървят нагоре.

Най-голяма разлика в движението на цените на стари и нови апартаменти има в Русе, сочат данните на НСИ. За период от 3 години старото строителство в Русе е поскъпнало с 26,74%, докато при новите апартаменти увеличението на цените е значително по-малко - с 16,42%. В София разликата в поскъпването също е значителна като при старите жилища е с 36,79%, а при новите - с 27,37%. Оказва се, че при новото строителство в Пловдив и Стара Загора повишението на цените е по-голямо отколкото в София.

Коментари

Задължително поле