Банките взеха над 1 млрд. лв. от такси

Печалбата на банките за първите девет месеца на годината възлиза на 1,091 млрд. лв., което е увеличение с 55,6% на годишна база, показват данни на БНБ.

Печалбата на трезорите в страната нарасна с 55%

По-малко разходи за лихви, въпреки увеличението на депозитите

Лошите заеми намаляват

Приходите на банките от такси и комисионни нарастват с 18,6% през първите девет месеца на годината и достигат 1,078 млрд. лв., става ясно от информационен материал на Асоциация на банките в България. Същевременно разходите на банките за такси се повишават с 16% до 174,3 млн. лв. Така нетният доход на банките в страната от такси се увеличава с 19,2% (+145,4 млн. лв.) и за първите девет месеца на годината възлиза на 903,6 млн. лв.

Печалбата на банките от лихви също нараства. От януари до септември приходите на банките от лихви възлизат на 2,252 млрд. лв., което е с 1% (+22,1 млн. лв.) повече от същия период на миналата година. Това се дължи на увеличението на отпуснатите от банките заеми за бизнеса и домакинствата. Същевременно разходите на банките за лихви са само 216,2 млн. лв., като намаляват с 15,9% на годишна база, въпреки увеличението на депозитите. В резултат нетният лихвен доход на банките се повишава с 3,2% (+62,84 млн. лв.) и към края на септември е малко над 2 млрд. лв.

Наред с увеличението на приходите на банките, намаляват лошите кредити. Към края на септември обемът на необслужваните кредити (с просрочие над 90 дни) намалява дo 3,2 млрд. лв. Делът на необслужваните кредити средно за банковата система се понижава до 4,34%, показват изчисления на Асоциация на банките в България на база данни на БНБ. Необслужваните жилищни кредити намаляват до 2,21%, а делът на проблемните потребителски заеми е 6,17%.

В резултат печалбата на банките за първите девет месеца на годината възлиза на 1,091 млрд. лв., което е увеличение с 55,6% на годишна база. Банките в България осигуряват висока доходност на собствениците си.

Към 30 септември възвръщаемостта на капитала на банките в страната възлиза средно на 9,26%, при 8,55% към юни и 6,92% средно за банките в ЕС. За големите банки в България възвръщаемостта от капитала е 11,13%, а за по-малките е 4,14%.

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Финанси