Банките стават клиент №1 на колекторските фирми

2019 г. ще бъде рекордна за колекторските фирми, които ще изкупят кредити за над 2,5 млрд. лева.

Събирачите на дългове се готвят да изкупят банкови вземания за още над 500 млн. лева

Прогнозират необслужваните заеми да достигнат 60%

Потребителски и ипотечни заеми надминаха бързите кредити

Банките стават клиент №1 на колекторските фирми. При близо 42% от всички необслужвани дългове през 2017 г. през изминалата година банките заемат 51%.

От Асоциацията за защита на потребителите алармират, че обемът на вземанията е значително по-голям, защото вече не става въпрос за бързи кредити от 1000 лв. до 5000 лв., а за потребителски и ипотечни заеми от банките, които формират половината от изкупените от колекторите кредити за последната година. По техни данни събирачите на дългове се готвят да изкупят банкови вземания за още над 500 млн. лева през 2019 г.

От Асоциацията на колекторските агенции обесняват тенденцията с факта, че в момента банките активно възлагат необслужваните си заеми за събиране. След стрес тестовете тези институции подхождат много по-внимателно към темата с некоректните си платци. Те възлагат необслужваните кредити на значително по-ранен етап – между 30 и 90 дни след датата на забавяне.

Според централния трезор отпуснатите от банките кредити за граждани и фирми продължават да нарастват със сравнително високи за последните години темпове, особено в сегмента на кредитите за домакинства. Предоставените от банките кредити за домакинствата се увеличават с най-бързи темпове от 2009 г. насам.

При все по-засилващите се очаквания за охлаждане на световната икономика, а в по-лош сценарий нова финансова криза, България също ще бъде засегната. Това означава, че ще се влоши способността на хората да обслужват кредитите си, което ще доведе до нарастване на лошите заеми. Още повече, че от БНБ вече предупредиха за такъв риск.

Анализите на Асоциацията за защита на потребителите сочат, че и 2019 г. ще бъде рекордна за колекторските фирми, които ще изкупят кредити за над 2,5 млрд. лева, а необслужваните кредити от банките може да надхвърлят 60%. Като важно е да се отбележи, че част от тези вземания са обезпечени.

Средният размер на дълга за 2018 г. е 1161 лева на фона на 775 лева през 2017 г.. Въпреки покачването на средния размер намалява броят на възложените случаи, спада и обемът на нововъзложения дълг – при 2,040 млрд. лева през 2017 г. през 2018 г. той е 1,418 млрд. лева.

След натиск от Европейската комисия, която заплаши България с наказателна процедура, в Народното събрание готвят промени на Гражданския процесуален кодекс (ГПК). Страната ни трябва да синхронизира законодателството си с ЕС, за да се дадат повече права на потребителите от неравноправни клаузи в договорите с монополни дружества, колектори, бързи кредити, банки и кредитни институции.

Коментари

Задължително поле