Банките събраха от такси 1,25 млрд. лв.

Добрите финансови резултати на банките са позволили да увеличат разходите си за заплати.

Печалбата на трезорите достигна рекорден размер

Лошите кредити намаляха до 7,46%

Приходите на банките в страната от такси и комисиони нарастват с 9% през 2018 г. и достигат 1,25 млрд. лв. А разходите им за такси се увеличават с 21,7% до 184,5 млн. лв., пише в изданието “Икономиката и банковият сектор на България” на Асоциацията на банките в България. През 2018 г. нетният доход на банките от такси нараства със 7% до 1,07 млрд. лв.

Увеличава се и печалбата на банките от лихви. През 2018 г. нетният лихвен доход на банките, който се формира от разликата между приходите и разходите за лихви, се увеличава с 2,5% до 2,74 млрд. лв. Приходите на трезорите от лихви намаляват с 0,1% до 3,04 млрд. лв. А разходите им за лихви се свиват с 19,2% и възлизат на 297,3 млн. лв. В края на 2018 г. лихвите по левовите депозити на домакинствата са средно 0,21%, при 0,24% година по-рано. При влоговете на граждани в евро обаче има ръст на средната лихва - от 0,21% на 0,23%. При фирмените депозити средната лихва намалява до 0,06% за левовите и до 0,02% за тези в евро.

През 2018 г. намаляват и разходите на банките за обезценка на лоши кредити (с 36% до 479 млн. лв.). Към края на 2018 г. обемът на необслужвани кредити намалява до 4,54 млрд. лв., при 5,65 млрд. лв. година по-рано. А делът на лошите кредити е 7,46%, при 10,1% в края на 2017 г.

В резултат на всичко това печалбата на банките през 2018 г. нараства до рекордната сума от 1,678 млрд. лв., при 1,17 млрд. лв. за 2017 г. Банките в България имат по-добри показатели за стабилност от повечето финансови институции в Европа. Общата капиталова адекватност на банките е 20,38%, което е доста над средното ниво за европейските банки от 17,83%.

Добрите резултати на банките са позволили да увеличат разходите си за заплати. През 2018 г. административните им разходи, където влизат и заплатите, са 1,72 млрд. лв., което е ръст с 6,5% на годишна база.

Коментари

Задължително поле