Банките събраха от такси 580 млн. лв.

Общата сума на отпуснатите от банката заеми нараства с 4,9% за година и надминава 59 млрд. лв.

Печалбата им намалява, но е доста по-голяма спрямо другите в ЕС

Увеличените спестявания вдигат разходите на трезорите за лихви 

Общите активи са над 115 млрд. лв.

Приходите на банките от такси и комисионни възлизат на 580,9 млн. лв. за първата половина на годината, което представлява спад с 10% на годишна база, пише в анализ на Асоциацията на банките в България. През второто тримесечие спадът на приходите от такси се задълбочава, като те са с над 15% по-малко от предходното тримесечие. Това се дължи на по-малкото търсене на бизнес заеми, както и на общия спад на икономическата активност в страната.

Разходите на банките за такси и комисионни за полугодието намаляват с 4,3% до 96,7 млн. лв. В резултат нетният доход на банките от такси и комисиони отчита спад от 11% на годишна база (-60,7 млн. лв.) и достига 484,2 млн. лв.

Банките печелят по-малко и от лихви. Нетният им лихвен доход (разликата между приходи и разходи за лихви) се понижава с 5,4% на годишна база (-74,8 млн. лв.) и към края на юни възлиза на 1,305 млрд. лв. За полугодието приходите от лихви се понижават с 3,4% (-51,2 млн. лв.) до 1,472 млрд. лв. Разходите за лихви са 166,7 млн. лв., като са с 16,5% повече на годишна база, което се дължи на ръста на депозитите.

В резултат печалбата на банките за първата половина на 2020 г. възлиза на 515,2 млн. лв. като намалява с 44% на годишна база. Спадът на печалбата през второто тримесечие се задълбочава до 64% спрямо същия период на миналата година. Печалбата на банките от април до юни е 219 млн. лв., при 608,6 млн. лв. за същия период на миналата година и 296 млн. лв. за първото тримесечие на настоящата.

Банките в България обаче носят много по-голяма печалба на база дейността им спрямо другите трезори в ЕС. Към 30 юни възвръщаемостта на активите средно за българската банкова система е 0,91%, в сравнение с 1,06% към 31 март, при средно ниво за европейските банки от 0,08%, според актуалните данни на ЕЦБ за първото тримесечие на 2020 г. Възвръщаемостта на капитала на банките в страната е 7,15% към края на юни и на 8,31% към края на март. А по данни на ЕЦБ, към края на март възвръщаемостта на капитала за европейските банки е само 1,21%.

Активите на банковия сектор в страната нарастват с 6,2% за година и в края на юни са 115,28 млрд. лв., което е 98,3% прогнозния Брутен вътрешен продукт на страната.

Общата сума на заемите надмина 59 млрд. лв.

Лошите кредити намаляват

Към края на юни 2020 г. обемът на необслужваните кредити (с просрочие над 90 дни) спада дo 3,825 млрд. лв., от 3,969 млрд. лв. три месеца по-рано. Делът на необслужваните кредити средно за банковата система се понижава до 5,71%, при 5,92% в края на март.

Лошите фирмени кредити към края на юни намаляват до 2,362 млрд. лв. от 2,514 млрд. лв. три месеца по-рано. В сегмента на жилищните кредити се отбелязва повишение до 504,9 млн. лв. от 491,2 млн. лв., в сравнение с предходното тримесечие, докато необслужваните потребителски кредити са в размер на 833 млн. лв., спрямо 827,6 млн. лв. три месеца по-рано.

В края на юни общата сума на банковите кредити е над 59 млрд. лв., което е ръст с 4,9% за година.

Коментари

Задължително поле