Банките с рекордна печалба от 1,5 млрд. лв.

Активите на банките възлизат на 112,5 млрд. лв., сочат данните на БНБ.

Намаляват депозитите на бизнеса

Печалбата на банките за първите 11 месеца на миналата година достигна рекордните 1,5 млрд. лв. Печалбата е с 4%, или с 59 млн. лв. по-голяма спрямо същия период на предходната година, обявиха от БНБ. За добрите резултати допринася намалението на лошите кредити. Разходите за обезценка на лоши заеми от януари до ноември са 419 млн. лв., при 450 млн. лв. година по-рано.

Към 30 ноември 2019 г. активите на банките възлизат на 112,5 млрд. лв., сочат данните на БНБ. През ноември активите на банките намаляват с 800 млн. лв. Това се дължи на свиване на отпуснатите кредити, както и на инвестициите в дъщерни дружества, става ясно от данните на Централната банка. В края на ноември делът на наличните пари, средствата в БНБ и другите депозити на банките са 15,6% от активите им,

вложенията им в ценни книжа имат дял от 12,7%, а отпуснатите кредити са 66,4% от активите им.

Общият размер на отпуснатите кредити от банките намаляват през ноември с 848 млн. лв. до 94,2 млрд. лв. Вземанията от кредитни институции се свиват с 2,2 млрд. лв. (12,6%) до 15,4 млрд. лв., а брутният кредитен портфейл на банките се увеличава с 1,3 млрд. лв. (2,1%) до 66,6 млрд. лв.

Нарастват заемите за нефинансови дружества - с 227 млн. лв. (0,6%), за домакинства - с 205 млн. лв. (0,9%), за сектор „държавно управление“ - с 14 млн. лв. (1,6%), както и за други финансови компании - с 902 млн. лв. (25%).

Депозитите в банките намаляват през ноември с 436 млн. лв. до 95,8 млрд. лв., сочат данните на БНБ. Спад има при депозитите на кредитни институции (с 531 млн. лв.), при тези на нефинансови дружества (с 270 млн. лв.) и на други финансови компании (с 214 млн. лв.). Увеличават се депозитите на домакинства (с 481 млн. лв.) и на сектор „държавно управление“ (с 97 млн. лв.).

Коментари

Задължително поле